Aktualności

RSS

  W piątek, 20 października 2017 r., Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny „Polimex-Mostostal” SA sporządzony w związku z dopuszczeniem do publicznego obrotu 150 mln akcji Spółki serii T. Spółki Enea, Energa, PGE i PGNiG Technologie objęły w styczniu 2017 akcje Polimeksu-Mostostal. W ramach podwyższenia kapitału „Polimex-Mostostal” SA, inwestorzy objęli  150 mln akcji - po 37,5 mln przez każdego z nich. Zgodnie z umową inwestycyjną Spółka zobowiązana była podjąć wszelkie konieczne działania w…
  Prezes „Polimex-Mostostal” SA Antoni Józwowicz uhonorowany statuetką Bursztyn Polskiej Gospodarki 2017 za skutecznie przeprowadzoną restrukturyzację i wprowadzenie efektywnych modeli funkcjonowania Grupy Polimex Mostostal Już po raz trzeci Europejskie Centrum Biznesu zaprosiło czołowych przedstawicieli świata polityki, gospodarki, nauki i biznesu na Ogólnopolski Szczyt Gospodarczy. Na uroczystej Gali, Ogólnopolskiego Szczytu Gospodarczego 2017 w Siedlcach, 19 października br., prezes Polimex-Mostostal SA. Antoni…
  W czwartek, 14 września 2017 r. Rada Nadzorcza „Polimex-Mostostal” SA podjęła decyzję o powołaniu na nowego Członka Zarządu Spółki Pana Przemysława Janiszewskiego i z dniem 14 września br. powierzyła mu funkcję Wiceprezesa Zarządu. Nowy Członek Zarządu został powołany na trzyletnią wspólna kadencję. Od 14 września br. skład Zarządu „Polimex-Mostostal” SA prezentuje się następująco: Antoni Józwowicz – Prezes Zarządu Andrzej Juszczyński – Wiceprezes Zarządu Przemysław Janiszewski – Wiceprezes Zarządu - „Cieszymy…
  Zapraszamy do obejrzenia najnowszego filmu z budowy nowego bloku Elektrowni Kozienice - lato 2017 zrealizowanego przez Eneę. Nowy blok energetyczny B11 o mocy 1075 MW w Kozienicach będzie najnowocześniejszą jednostką wytwórczą na węgiel kamienny w Polsce oraz Europie. Wykonawcą projektu jest konsorcjum Polimex-Mostostal i Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe. Udział Polimex-Mostostal w pracach stanowi 42.7%. Najnowszy film dostępny jest pod linkiem: https://www.youtube.com/watch?v=6dbYLJBc5Gg
  W sobotę 9 września 2017 r., po wstępnych fazach rozruchu ruszył pełną parą gigawatowy blok w Elektrowni Kozienice, jedna ze strategicznych na polskim rynku energetyki inwestycji realizowana przez „Polimex-Mostostal”. Na początku września br. po kilku miesiącach przygotowań i z sukcesem przeprowadzonych testów 1075 MW blok B11 Enei Wytwarzanie rozpoczął oddawanie energii do krajowej sieci elektroenergetycznej. Przed synchronizacją konieczne było uruchomienie wszystkich układów technologicznych. Od 1 września br…
  EBITDA Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal w pierwszym półroczu 2017 roku jest na poziomie 75,3 mln złotych, zysk netto 34,9 mln. Grupa osiągnęła wyższe niż przed rokiem zyski. Zysk operacyjny wyniósł 62,5 mln zł (w I połowie 2016 roku było to -34,4 mln zł), zysk brutto 48,5 mln zł (-56 mln zł w 2016 roku), zysk netto 34,9 mln zł (-51,9 mln zł w 2016 roku). W pierwszym półroczu 2017 roku przychody Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal wyniosły 1,13 mld zł, w tym samym okresie 2016 roku było to 1,27 mld zł. Grupa…
  Polimex Budownictwo, Polimex Operator oraz Infrastruktura Drogowa to trzy nowe spółki, które od 1 sierpnia działają w Grupie Kapitałowej. Spółki te będą rozwijały swoją działalność w ramach trzech różnych obszarów aktywności Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal. Ich powołanie jest kolejnym krokiem w realizacji Planu Rozwoju Grupy na lata 2017-2023. „Polimex-Mostostal” SA 25 lipca 2017 roku podpisał trzy umowy wniesienia aportem zorganizowanych części przedsiębiorstwa do Spółek zależnych. W wyniku tej operacji od…
  Grupa Kapitałowa Polimex Mostostal przekazała do Muzeum Drogownictwa w Szczucinie zabytkowe sprzęty wykorzystywane niegdyś przez pracowników branży projektowej. Wśród przekazanych obiektów są m.in. stoły kreślarskie z przełomu XIX i XX wieku i tzw. cyrkiel drogowy. Przekazane sprzęty pochodzą ze zlikwidowanych już biur projektowych, które działały w przeszłości w Grupie Kapitałowej Polimex-Mostostal jako odrębne spółki – WBP Zabrze, Centrum Projektowe Polimex i Polimex Engineering. Wśród sprzętów oddanych do…
  29 czerwca 2017 r. PGNiG TERMIKA SA oraz konsorcjum Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe Gmbh, Mitsubishi Hitachi Power Systems Ltd, Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe Ltd. oraz Polimex-Mostostal SA podpisały umowę na dostawę i montaż bloku gazowo-parowego w Elektrociepłowni Żerań  w Warszawie. Wartość kontraktu wynosi 1,6 mld zł brutto.  Budowa ma się zakończyć w 2020 roku. Dzięki inwestycji produkcja energii elektrycznej w elektrociepłowni zwiększy się  o ok. 80 procent. Blok nie tylko zapewni dostawy…
  Wojciech Kowalczyk został w czwartek 18 maja przewodniczącym rady nadzorczej „Polimex-Mostostal” SA. Pan Kowalczyk zastąpił na tym stanowisku Iwonę Warsewicz, która złożyła rezygnację z pełnionej funkcji. Wojciech Kowalczyk jest od wielu lat związany z branżą energetyczną i finansową – jako menadżer, członek rad nadzorczych i wiceminister. Obecnie pełni funkcję wiceprezesa do spraw inwestycji kapitałowych w PGE Polska Grupa Energetyczna SA. Wcześniej od marca 2016 do lutego 2017 sprawował funkcję Podsekretarza…