Aktualności

RSS

Chłodnia kominowa w Kozienicach osiągnęła docelową wysokość 185,1 metra. To największa chłodnia w Europie. Chłodnia kominowa to jeden z najbardziej charakterystycznych elementów architektury elektrowni węglowej. Wewnątrz chłodni następuje ochładzanie wody przez wymianę ciepła zachodzącą między wodą i powietrzem atmosferycznym. Ochłodzona woda jest wykorzystywana do chłodzenia skraplacza turbiny. Budowa płaszcza chłodni rozpoczęła się w marcu 2014 roku. Jednym z pierwszych ważnych etapów było wykonanie podparcia…
Marcin Nowicki został wiceprezesem zarządu spółki Polimex Energetyka Sp. z o.o. oraz Naftoremont-Naftobudowa Sp. z o.o. Marcin Nowicki posiada piętnastoletnie doświadczenie w pracy w finansach korporacji międzynarodowych, ma również szeroką wiedzę z zakresu budżetowania i kontroli kosztów. Wcześniej związany był m. in. z firmą Budimex, Elektromontaż Poznań i FBSerwis, gdzie był Dyrektorem Biura Kontrolingu i Dyrektorem Finansowym. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, kierunek Finanse i Bankowość…
- To inwestycja o strategicznej randze dla Polski, pokazująca, że gwarantujemy w rozsądny sposób bezpieczeństwo energetyczne dokonując inwestycji w takim obszarze, który jest częścią bezpieczeństwa gospodarczego –– powiedział Prezydent Bronisław Komorowski podczas wizyty na budowie nowego bloku elektrowni w Kozienicach. – Cieszę się, że inwestycję realizuje firma, która trudny okres ma już za sobą, a przed sobą ma ciekawą perspektywę, która jest także perspektywą dla całej Polski - dodał o Polimex- Mostostal.…
Rada nadzorcza Polimex-Mostostal SA odwołała z dniem 2 kwietnia 2015 roku Macieja Stańczuka ze składu zarządu spółki i powierzyła obowiązki Prezesa zarządu spółki Joannie Makowieckiej-Gaca. Joanna Makowiecka-Gaca związana jest z Polimex-Mostostal S.A. od czerwca 2013 roku. Wówczas została Wiceprezesem Zarządu. W latach 2008-2012 była członkiem zarządu w Budimex SA. Wcześniej zajmowała stanowiska menedżerskie m.in. w: Telekomunikacji Polskiej SA, Mondi Packaging oraz Japan Tobacco. Jest absolwentką Wyższej Szkoły…
Głównym celem Polimex-Mostostal jest powrót do rentowności i budowa wartości Grupy. Nowa strategia Grupy PxM zostanie zaprezentowana w pierwszym półroczu tego roku. Ubiegły rok był dla Polimex-Mostostal przełomowy. PxM przeprowadził restrukturyzację portfela nierentownych kontraktów, zdecydował o wyjściu z kontraktów drogowych, a także o skoncentrowaniu się na sektorze energetycznym i petrochemicznym. W zeszłym roku zakończył się III etap restrukturyzacji operacyjnej i finansowej, czyli: Powstanie dwóch spółek…
Konsorcjum, w którego skład wchodzi Polimex-Mostostal, podpisało umowę na remont instalacji w rafinerii w Antwerpii. Zamawiającym jest Total Raffinaderij Antwerpen. Przedmiotem umowy jest realizacja prac związanych z instalacją ARDS Lot 2B Train 1. Będzie to demontaż starych i montaż nowych rurociągów, a także montaż nowych aparatów i kompresora oraz przeprowadzenie remontu instalacji. W skład konsorcjum, które realizuje zamówienie, wchodzi Polimex-Mostostal oraz Naftoremont-Naftobudowa, jako lider konsorcjum.…
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Polimex-Mostostal powołało w poniedziałek 16 lutego Andrzeja Sokolewicza na członka Rady Nadzorczej spółki. Andrzej Sokolewicz jest dyrektorem finansowym i prokurentem Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor SA. Wcześniej pracował w Pekao SA, gdzie był dyrektorem operacyjnym w Departamencie Zarządzania i Kontroli Ryzyka oraz dyrektorem w Departamencie Kredytów Trudnych. Wcześniej pracował w BRE Banku i Banku PBK. Andrzej Sokolewicz ukończył studia MBA prowadzone przez University…
Rada Nadzorcza Polimex-Mostostal SA powołała dziś Jacka Czerwonkę do zarządu spółki na stanowisko wiceprezesa ds. operacyjnych. Jacek Czerwonka jest związany z Polimex-Mostostal SA od października 2013 r. Jest Dyrektorem Segmentu Energetyka, od września 2014 r. kieruje spółką Polimex Energetyka, która należy do grupy kapitałowej Polimex-Mostostal. Od 29 października 2014 r. był pełnomocnikiem zarządu ds. operacyjnych. Jacek Czerwonka wcześniej, przez 19 lat, był związany z ALSTOM Power. W 1994 r. rozpoczął pracę w…
Konsorcjum Polimex Energetyka i Polimex-Mostostal zostało wybrane do organizacji i prowadzenia serwisu przemysłowego w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów OUZ-2 Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w Warszawie. Serwis będzie obejmował utrzymanie i konserwację instalacji energetycznych, wodnych, ciepłowniczych i kanalizacyjnych, konserwację i obsługę techniczną urządzeń podlegających przepisom UDT, a także utrzymanie i konserwację sieci elektrycznych i instalacji odgromowych. Przewidziane jest również…
Sąd oddalił wniosek firmy Elektron-Inwestycje sp. z o.o. z siedzibą w Świętochłowicach o upadłość Polimex-Mostostal. Dodatkowo sąd nakazał Elektron-Inwestycje publikację w ogólnopolskiej gazecie oświadczenia, że firma działała w złej wierze i nie miała podstaw do złożenia wniosku o upadłość PxM. - Niejednokrotnie informowaliśmy, że sukcesywnie będziemy spłacać nasze zobowiązania wobec wierzycieli handlowych. To jest jeden z naszych głównych celów. Nie pozwolimy natomiast szantażować się wnioskami o upadłość firmom…