Aktualności

RSS

Zatwierdzony przez Radę Nadzorcza Plan Rozwoju Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal zakłada, że do roku 2023 Grupa Kapitałowa Polimex Mostostal odzyska pozycję wiodącej polskiej firmy budowlanej, realizując rentowne projekty, a także zbuduje wartość Spółki Polimex Mostostal S.A. dla akcjonariuszy. W ramach Planu Rozwoju Grupa Kapitałowa Polimex Mostostal skupia się na czterech obszarach: energetycznym, nafty, gazu i chemii, a także budownictwa przemysłowego i produkcji. W sektorze energetycznym Grupa poprawia…
  Oferta konsorcjum firm „Polimex-Mostostal” oraz Mitsubishi Hitachi została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu na budowę bloku gazowo-parowego 420-490 MWe w Elektrociepłowni Żerań w Warszawie. Zamawiającym jest PGNiG TERMIKA. Wartość oferty wynosi 1,1 mld zł oraz 111,9 mln euro. Inwestycja w Elektrociepłowni Żerań przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa energetycznego aglomeracji warszawskiej. Dzięki budowie nowego bloku energetycznego z eksploatacji zostaną wycofane najstarsze kotły węglowe. Informację o…
Bezpieczeństwo - Podaj dalej! Choć na co dzień konkurują ze sobą o kontrakty i klientów, jest jeden temat, który od lat jednoczy firmy budowlane w Polsce. To bezpieczeństwo. Budownictwo w Polsce od lat przoduje w niechlubnych statystykach wypadkowości. Dlatego generalni wykonawcy postanowili działać, razem. Właśnie ma miejsce ich największa  wspólna inicjatywy – Tydzień Bezpieczeństwa, który potrwa od 8 do 14 maja. Wg danych Głównego Urzędu Statystycznego, niezmiennie od wielu lat, przetwórstwo przemysłowe i…
Grupa Polimex-Mostostal w 2016 roku osiągnęła przychody na poziomie 2,7 mld złotych. W porównaniu z 2015 rokiem jest to wzrost o 4,7 proc. Wynik operacyjny wyniósł -27,9 mln zł, a wpływ na taki wynik finansowy miały zdarzenia jednorazowe, które wystąpiły w 2016 roku. - To był dla całej Grupy rok wytężonej pracy. Podjęliśmy się trudnego zadania wyprowadzenia naszej firmy na prostą. Zoptymalizowaliśmy procesy w Grupie, przeprowadzaliśmy trudny proces dokapitalizowania Polimex-Mostostal, który sfinalizowaliśmy w…
Spółka Polimex-Mostostal po sesji 17 marca 2017 roku trafi do indeksu mWIG40 na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. - To dla nas niezwykle ważna i dobra informacja. Powrót do mWIG40 jest dowodem na to, że Polimex-Mostostal staje na równe nogi – powiedział Antoni Józwowicz, Prezes Zarządu PxM. – Nasza firma zawsze miała ambicje być polskim czempionem w branży budowlanej, a obecność w mWIG40 jest potwierdzeniem, że należymy do ścisłej czołówki polskiego biznesu – dodał Józwowicz. GPW co roku przeprowadza…
Andrzej Juszczyński został we wtorek 28 lutego 2017 r. powołany przez Radę Nadzorczą PxM na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Polimex-Mostostal. Juszczyński od września ubiegłego roku pełnił funkcję Pełnomocnika Zarządu ds. Restrukturyzacji. Juszczyński jest doświadczonym managerem. Odpowiadał za obszar finansów w największych w Europie przedsiębiorstwach produkujących węgiel – Kompanii Węglowej i Polskiej Grupie Górniczej, gdzie przeprowadził z sukcesem proces restrukturyzacji. Podczas swojej pracy w PxM na…
Spółki Enea, Energa, PGE i PGNiG Technologie objęły akcje Polimeksu-Mostostal. W ramach planowanego podwyższenia kapitału, inwestorzy objęli  150 mln akcji - po 37,5 mln przez każdego z nich. Objęcie akcji Polimex-Mostostal przez spółki energetyczne to inwestycja strategiczna z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego Polski. - Przeprowadzony zgodnie z naszymi założeniami proces dokapitalizowania Polimex-Mostostal pozwoli całej grupie z optymizmem patrzeć w przyszłość. PxM może teraz skupić się na biznesie. …
Konsorcjum firm Polimex-Mostostal oraz Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe GmbH zawarło ze spółką Enea Wytwarzanie aneks terminowy do umowy budowy bloku energetycznego nr 11 w Elektrowni Kozienice. Aneks przedłuża termin realizacji inwestycji do 19 grudnia 2017 roku. Przesunięcie terminu zakończenia inwestycji wynika ze wskazanych przez Konsorcjum przyczyn obiektywnych, o których PxM informował w sierpniu 2016 roku. Obecnie cała inwestycja jest gotowa w ponad 93 proc. Zawarty aneks nie zmienia wartości umowy…
Sąd Okręgowy w Warszawie uwzględnił żądanie Polimex-Mostostal ws. niesłusznie naliczonych przez GDDKiA kar umownych w związku z kontraktem na budową Autostrady A2 i zasądził wypłacenie na rzecz PxM kwoty 13,2 mln zł z tytułu wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane oraz kwoty 1,1 mln zł z tytułu skapitalizowanych odsetek wraz z odsetkami za opóźnienie. Sąd Okręgowy w Warszawie 20 grudnia 2016 r. wydał w pierwszej instancji korzystny dla Konsorcjum firm Polimex-Mostostal, Mostostal Warszawa i Acciona…
Raport bieżący Nr 54/2016 Data sporządzenia: 24.11.2016 r. Skrócona nazwa Emitenta: POLIMEX-MOSTOSTAL Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR- Informacje poufne Temat: Rozpoczęcie działań zmierzających do dokapitalizowania Spółki poprzez podwyższenie kapitału zakładowego w drodze nowej emisji akcji Zarząd „Polimex-Mostostal” S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że z uwagi na bieżące potrzeby finansowe Spółki i trudności w zapewnieniu Spółce odpowiedniej wysokości gwarancji koniecznych do pozyskiwania i…