Aktualności

RSS

Przychody operacyjne Grupy Polimex-Mostostal za III kwartały 2015 r. przekroczyły 1,8 mld zł i były wyższe o 29 proc. od przychodów w analogicznym czasie roku ubiegłego. Zysk Grupy Polimex-Mostostal za okres od stycznia do września tego roku osiągnął 75 mln zł. Koszty ogólnego zarządu wyniosły w tym czasie 56,8 mln zł, czyli o 9 proc. mniej niż w III kwartałach 2014 r. - Wyniki finansowe za III kwartał dowodzą, że Polimex-Mostostal jest na drodze budowania wartości dla akcjonariuszy. W każdym kwartale tego roku…
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczył dzisiaj Joannie Makowieckiej-Gaca, Prezesowi Zarządu Polimex-Mostostal, nominację na członka Rady Dialogu Społecznego. Rada Dialogu Społecznego, która zastąpi Komisję Trójstronną, składa się 59 osób – przedstawicieli organizacji pracodawców, związków zawodowych oraz strony rządowej. W Radzie po ośmiu członków będą miały OPZZ, Forum Związków Zawodowych i NSZZ „Solidarność”, a po sześciu cztery organizacje pracodawców - Pracodawcy RP, Konfederacja Lewiatan,…
Grupa Polimex-Mostostal będzie realizowała kontrakt na dostawę i montaż konstrukcji stalowych na potrzeby budowy bloku gazowo-parowego w PKN Orlen, którego wykonawcą jest Siemens. Zakres zlecenia realizowanego przez Grupę Polimex-Mostostal obejmuje dostawy i montaż konstrukcji stalowych dla głównych budynków technologicznych. Z dostarczonych przez Polimex-Mostostal około 3500 ton elementów stalowych zbudowana zostanie konstrukcja główna budynków technologicznych wraz obudową budynków i wyposażeniem pomocniczym.…
Polimex-Mostostal S.A. zakończył proces scalania akcji w stosunku 50:1. Wznowienie obrotu akcjami nastąpiło 14 października 2015 r. w systemie notowań jednolitych. Celem scalenia akcji jest powrót spółki na główny parkiet giełdy. Spółka powróci do notowań w systemie ciągłym po podjęciu decyzji przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych S.A. W efekcie scalenia od 14 października na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie notowanych jest łącznie 86 618 802 akcji Polimex-Mostostal S.A. serii A. Spółka jest…
23 września, otwarto gazociąg Szczecin-Lwówek wykonywany przez Polimex-Mostostal SA w konsorcjum ze spółką ZRUG. Dzięki nowemu gazociągowi będzie można przesyłać gaz z terminala LNG w Świnoujściu do centralnej Polski. Gazociąg przebiegający przez trzy województwa (zachodniopomorskie, wielkopolskie i lubuskie) ma długość 188 km. Budowano go w dwóch etapach: odcinek Szczecin - Gorzów Wielkopolski o długości ok. 118 km oraz Gorzów Wielkopolski - Lwówek o długości ok. 70 km. Polimex-Mostostal uczestniczył w powstaniu…
Krajowy Rejestr Sądowy zarejestrował scalenie akcji Polimex-Mostostal. 18 września 2015 r. dokonano wpisu dotyczącego rejestracji przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawa zmiany statutu Polimex-Mostostal w zakresie kapitału zakładowego. Zmiana dotyczy prowadzonego w Spółce procesu scaleniu akcji Spółki i polega na połączeniu każdych 50 akcji Spółki o dotychczasowej wartości nominalnej 0,04 zł, w jedną akcję spółki o nowej wartości nominalnej wynoszącej 2 zł, wobec czego stosunek wymiany został ustalony jako 50:1.…
Krajowy Rejestr Sądowy zarejestrował scalenie akcji Polimex-Mostostal. 18 września 2015 r. dokonano wpisu dotyczącego rejestracji przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawa zmiany statutu Polimex-Mostostal w zakresie kapitału zakładowego. Zmiana dotyczy prowadzonego w Spółce procesu scaleniu akcji Spółki i polega na połączeniu każdych 50 akcji Spółki o dotychczasowej wartości nominalnej 0,04 zł, w jedną akcję spółki o nowej wartości nominalnej wynoszącej 2 zł, wobec czego stosunek wymiany został ustalony jako 50:1.…
EBITDA Grupy Polimex-Mostostal za pierwsze półrocze tego roku przekroczyła 77,5 mln zł, a spółki Polimex-Mostostal 53,7 mln zł. 37,5 mln zł – tyle Grupa Polimex-Mostostal zarobiła w pierwszym półroczu 2015 roku. Wynik drugiego kwartału jest prawie o trzy razy wyższy od rezultatu osiągniętego przez Grupę za pierwsze trzy miesiące tego roku. Przychody operacyjne Grupy wzrosły z 511 mln zł w I kwartale 2015 r. do 607,1 mln zł II kwartale tego roku. Natomiast koszty ogólnego zarządu spadły z 18,5 mln zł w I kwartale…
Osiągnięcie pozycji wiodącej polskiej firmy budownictwa przemysłowego, wykorzystującej w pełni potencjał modelu wykonawcy EPC, równoważącej źródła przychodów oraz doskonalącej proces realizacji kontraktów – to główne zadania, które Grupa Polimex-Mostostal przyjęła w Strategii stabilnego rozwoju na lata 2016-2020. - Fundamenty do rozwoju Grupy Polimex-Mostostal zostały przygotowane. Organizacja przeszła ogromną restrukturyzację. Zatrudnienie zmniejszyło się w ciągu trzech i pół roku o ponad 9 tys. osób (65,5%),…
Na budowie dwóch nowych bloków energetycznych w Elektrowni Opole trwa montaż konstrukcji stalowej kotłowni nr 5. Prace nad  montażem konstrukcji ruszyły 17 sierpnia. - Montaż pierwszego słupa kotłowni, to w energetyce tradycyjnie symboliczne przejście budowy z fazy robót budowlanych do montażu mechanicznego, czyli do zasadniczej części budowy bloków energetycznych. To przełomowy moment -  mówi Zbigniew Wiegner z Polimex-Mostostal, dyrektor budowy dwóch bloków energetycznych w Elektrowni Opole. Do wykonania…