Aktualności

RSS

Na budowie dwóch nowych bloków energetycznych w Elektrowni Opole trwa montaż konstrukcji stalowej kotłowni nr 5. Prace nad  montażem konstrukcji ruszyły 17 sierpnia. - Montaż pierwszego słupa kotłowni, to w energetyce tradycyjnie symboliczne przejście budowy z fazy robót budowlanych do montażu mechanicznego, czyli do zasadniczej części budowy bloków energetycznych. To przełomowy moment -  mówi Zbigniew Wiegner z Polimex-Mostostal, dyrektor budowy dwóch bloków energetycznych w Elektrowni Opole. Do wykonania…
Polimex-Mostostal przed czasem zakończył montaż konstrukcji stalowej kotłowni budowanego bloku energetycznego w Elektrowni Kozienice. Na kotłowni została powieszona wiecha. - Rozpoczęliśmy już obudowę tego budynku – wyjaśnia Jan Stadnik, Dyrektor Budowy z Polimex-Mostostal. – Kotłownię, podobnie jak sąsiedni budynek maszynowni, obudowujemy panelami w kolorze RAL 9006 - co odpowiada wizualnie ciemno srebrnej fasadzie. Panele z obu stron pokryte są gładką blachą o klasie antykorozyjności C4. Wypełnia je wełna…
- W interesie Grupy Polimex-Mostostal i jej akcjonariuszy jest konsekwentna realizacja celów strategicznych. Decyzja Rady Nadzorczej o powołaniu pani Joanny Makowieckiej-Gaca na stanowisko Prezesa wynika z oceny strategii Grupy Polimex Mostostal, która została przez Radę Nadzorczą pozytywnie zaopiniowana kilka tygodni temu. Dziś Rada Nadzorcza uznała, że główny architekt strategii powinien wziąć pełną odpowiedzialność za jej wdrożenie. Oceniając dotychczasowe efekty pracy pani Prezes liczymy, że PxM będzie…
W swoim raporcie firma Deloitte przedstawia sytuację pięćdziesięciu największych spółek budowlanych w Unii Europejskiej, których akcje są notowane na giełdzie. W aktualnym rankingu 50 największych europejskich spółek budowlanych - European Powers of Construction 2014 - znalazła się tylko jedna spółka z Polski – Polimex-Mostostal. Wartość sprzedaży PxM wyniosła w analizowanym roku 502 mln euro. http://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/real-estate/articles/nieruchomosci-europejskie-potegi-budowlane-ceny-raport.html
Rada Nadzorcza Polimex-Mostostal pozytywnie zaopiniowała nową strategię spółki na lata 2016-2020, którą wcześniej przyjął zarząd PxM. Zgodnie w zapowiedziami zarząd PxM w czerwcu przedstawił radzie nadzorczej nową, rozwojową strategię, której głównym celem jest budowanie wartości Grupy Polimex-Mostostal. Nowe plany zakładają, że rozwój Grupy Polimex wsparty na dwóch podstawowych filarach tj. energetyce i petrochemii uzyska dodatkowe oparcie w działalności budownictwa przemysłowego oraz działalności produkcyjnej,…
Marek Szczepański został przewodniczącym rady nadzorczej Polimex-Mostostal. Akcjonariusze spółki powołali Marka Szczepańskiego do rady nadzorczej PxM 17 czerwca tego roku na walnym zgromadzeniu. Marek Szczepański od lutego 2015 r. jest Wiceprezesem Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. W ARP S.A. odpowiada za działalność finansową - sprawuje bezpośredni nadzór nad departamentami odpowiedzialnymi za finansowanie projektów rozwojowych i restrukturyzacyjnych. Marek Szczepański jest absolwentem Wydziału Prawa i…
Akcjonariusze na walnym zgromadzeniu upoważnili Zarząd Polimex-Mostostal do przeprowadzenia scalenia akcji spółki. Marek Szczepański został powołany do Rady Nadzorczej. Akcjonariusze Polimex-Mostostal podjęli uchwały umożliwiające przeprowadzenie scalenie akcji spółki, m.in.: o umorzeniu akcji własnych, zamianie akcji imiennych na akcje na okaziciela, zmianie statutu. Akcjonariusze zdecydowali, że scalenie akcji dokonuje się przy proporcjonalnym zmniejszeniu łącznej liczby akcji PxM serii A z liczby 4.330.940.100…
W dniach 18 – 24 maja na setkach budów w całej Polsce odbędzie się II edycja Tygodnia Bezpieczeństwa. To największe na polskim rynku przedsięwzięcie związane z bezpieczeństwem pracy. W tym roku hasłem przewodnim tej inicjatywy jest „Bezpieczeństwo – wspólna sprawa”. Organizatorem jest Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie - nieformalne zrzeszenie wiodących na polskim rynku firm generalnego wykonawstwa, zawiązane w 2010 roku, które za podstawowy cel postawiło sobie wyeliminowanie wypadków śmiertelnych na…
Zysk netto Grupy Polimex-Mostostal za I kwartał 2015 r. wyniósł 9,9 mln zł. Grupa pierwszy raz od trzech lat rozpoczęła rok pozytywnymi wynikami. - To był dla nas dobry kwartał. Cieszę się, że wyniki zostały wypracowane dzięki bieżącej działalności operacyjnej, a nie poprzez zdarzenia jednorazowe. Wyniki za pierwszy kwartał tego roku to efekt ciężkiej pracy naszej załogi, a także całkowitej zmianie sposobu zarządzania organizacją – mówi Joanna Makowiecka-Gaca, p.o. Prezesa Zarządu Polimex-Mostostal. Przychody ze…
Budowę bloku energetycznego w Kozienicach odwiedzili specjaliści ds. bezpieczeństwa z Polski i Europy, uczestnicy międzynarodowej konferencji „Podziel się bezpieczeństwem", która odbyła się wczoraj w Radomiu. Grupa ponad 100 specjalistów oglądała budowę Elektrowni w Kozienicach. Zwiedziła m.in. budynek kotłowni i maszynowni. Podczas wczorajszej konferencji wykład o „Systemach koordynacji na placu budowy Elektrowni w Kozienicach" wygłosiła Barbara Ciesielska, Kierownik działu bhp i ochrony środowiska w Polimex-…