Budowa bloków gazowo – parowych przy Elektrowni Dolna Odra wchodzi w kolejny etap realizacji

Gryfino 2050

 

Rozpoczął się transport głównych urządzeń do dwóch bloków gazowo – parowych o łącznej mocy ok. 1400 MW do mega inwestycji Grupy PGE w Nowym Czarnowie.

Prace na budowie przebiegają zgodnie z harmonogramem. Planowany termin zakończenia inwestycji to IV kwartał 2023 roku. Zaawansowanie prac nad inwestycją przekroczyło już 65,7 procent, a zaawansowanie prac budowlanych przekroczyło na koniec kwietnia 24 proc. Obecnie trwa transport kluczowych elementów do budowy bloków. Zostaną one sprowadzone z kilku miejsc na świecie: turbina gazowa z Francji, turbina parowa z Polski oraz Szwajcarii, generator z Wrocławia, transformatory blokowe z Turcji, kondensator z Opola, pompy wody zasilającej z Hiszpanii, a moduły kotła z Wietnamu. Elementy dostarczane są transportem wodnym (statki, barki i pontony) i drogowym. Pierwsze elementy dotarły już na plac budowy.

Na potrzeby budowy elektrowni i realizowanych dostaw wybudowano port barkowy nad rzeką Odrą w rejonie tzw. Zimnego Kanału na terenie Elektrowni Dolna Odra. Służy on jako platforma rozładunkowa elementów gabarytowych. Na jego terenie został zamontowany specjalny dźwig kratownicowy, który posłuży do rozładunku najcięższych elementów z barki, jak moduły ciśnieniowe kotła HRSG, zbiornika wody zasilającej, stojana i wirnika generatora. Ładunek dalej z portu barkowego na plac budowy transportowany jest za pomocą samojezdnej platformy transportowej SPMT.

Budowa dwóch nowoczesnych bloków gazowo-parowych przy Elektrowni Dolna Odra w Nowym Czarnowie jest projektem strategicznym Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal realizowanym dla Grupy PGE - PGE Gryfino 2050. Budżet inwestycji to 4,7 mld zł. Bloki uzyskały 17-letni kontrakt w aukcji głównej rynku mocy, który zacznie obowiązywać od 2024 r. Bloki te będą spełniały rygorystyczne normy środowiskowe dotyczące emisyjności. Dzięki zasilaniu gazem wysokometanowym, produkcja energii elektrycznej będzie realizowana w oparciu o niskoemisyjne jednostki wytwórcze, co z kolei wpłynie korzystnie na środowisko i jakość powietrza w regionie.  Inwestycja jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na elastyczne moce wytwórcze i ma strategiczne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju. Elektrownia gazowo-parowa zasilania będzie paliwem dostarczanym z terminala LNG w Świnoujściu oraz z gazociągu Baltic Pipe.

Inwestycję realizuje konsorcjum firm w składzie General Electric (lider konsorcjum) i Polimex Mostostal, które wygrały przetarg na zaprojektowanie, dostawy, budowę i montaż oraz uruchomienie i przekazanie do eksploatacji dwóch bloków gazowo-parowych wraz z pełną infrastrukturą podziemną.