Aktualności

RSS

W dniu dzisiejszym, tj. 29.12.2009 r. Polimex-Mostostal SA podpisał kontrakt z Południowym Koncernem Energetycznym SA na budowę bloku ciepłowniczego. W ramach podpisanej umowy Polimex-Mostostal wybuduje na terenie Elektrociepłowni Bielsko-Biała EC1 blok ciepłowniczy na paliwo węglowe wraz z infrastrukturą, który swym zakresem będzie obejmował kocioł parowy fluidalny o wydajności 219 t/h, turbozespół upustowo-ciepłowniczy o mocy elektrycznej ok. 51 MWe wraz z członem ciepłowniczym o mocy cieplnej ok. 106 MWt.…
W dniu dzisiejszym tj. 22.12.2009 r. Polimex-Mostostal S.A. podpisał kontrakt z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Krakowie na budowę autostrady A4 na odcinku od węzła Szarów do węzła Brzesko (455+900 km – 479+000 km). Kontrakt realizuje konsorcjum firm: Polimex Mostostal S.A. - lider konsorcjum, Doprastav a. s., Bratysława – partner konsorcjum, Metrostav a.s., Praga – partner konsorcjum. Udział Polimexu-Mostostalu w konsorcjum stanowi 51%. Wartość kontraktu brutto: 778 902 126,78 zł. (…
W dniu dzisiejszym tj. 15.12.2009 r. Polimex-Mostostal podpisał kontrakt z Agencją Rozwoju Miasta Siedlce Sp. z o.o. na realizację I etapu budowy Regionalnego Ośrodka Sportu, Rekreacji, Rehabilitacji i Turystyki w Siedlcach. Kontrakt realizuje konsorcjum w składzie: a) Polimex-Mostostal S.A. – lider, b) PAGRO sp. z o.o., Krakow - partner. Wartość kontraktu netto: 23.471.540,26 zł. (dwadzieścia trzy miliony czterysta siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset czterdzieści zł. 26/100). Wartość kontraktu brutto: 28.635.279…
W dniu dzisiejszym tj. 9 grudnia 2009 r. Polimex-Mostostal S.A. podpisał z Zarządem Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie kontrakt na realizację rozbudowy ulic Surzyckiego - Christo Botewa oraz budowę ulicy Śliwiaka w Krakowie. Wartość kontraktu netto: 65 452 980,93 PLN -(słownie : sześćdziesiąt pięć milionów czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt i 93/100 złotych ) Wartość kontraktu brutto: 79 852 636,73 PLN – (słownie: siedemdziesiąt dziewięć milionów osiemset pięćdziesiąt dwa…
W dniu dzisiejszym tj. 30.11.2009r. Polimex-Mostostal S.A. podpisał umowę z Lubelskim Węglem „Bogdanka” S.A. na „Budowę odstawy urobku z szybu 2.1 w Polu Stefanów do Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla w Polu Bogdanka w Lubelskim Węglu „Bogdanka” SA . W zakres prac wchodzi wykonanie projektów wykonawczych, budowa obiektów, dostawa urządzeń i wyposażenia, montaż na miejscu budowy, uruchomienie, rozruch maszyn i urządzeń oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. Kwota netto kontraktu: 99 449 000,00 zł. (…
Spółka Energomontaż Północ S.A., należąca do Grupy Polimexu-Mostostalu S.A., nabyła w dniu wczorajszym, tj. 26 listopada br. za ponad 33 mln zł. cześć majątku Stoczni Gdynia – tzw. Zespół nr 4 składający się m.in. z suchego doku i dostępu do nabrzeża. Teren wyposażony jest w suwnicę i dźwigi. Polimex-Mostostal, który w wyniku dynamicznie realizowanego procesu restrukturyzacji Grupy, inkorporuje w I półroczu 2010 r. Energomontaż Pn. do swojej struktury, w szerokim zakresie wykorzysta zakupione nabrzeże i urządzenia…
Oferta Polimexu-Mostostal złożona w przetargu na budowę „Regionalnego Ośrodka Sportu, Rekreacji, Rehabilitacji i Turystyki w Siedlcach (etap I)" została uznana przez zamawiającego – Agencję Rozwoju Miasta Siedlce sp. z o.o. za najkorzystniejszą. Ofertę złożyło konsorcjum w składzie: Polimex-Mostostal S.A. – Lider PAGRO sp. z o.o., Krakow - Partner Wartość oferty wynosi brutto: 28 635 279,12 zł. (dwadzieścia osiem milionów sześćset trzydzieści pięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt dziewięć zł. 12/100). Udział…
Polimex-Mostostal prowadzi systemowe działania dla obniżania kosztów oraz z drugiej strony planuje dalszy rozwój. W Grupie realizowana jest w bardzo szybkim tempie, zakrojona na szeroką skalę, restrukturyzacja, która obejmuje: Energomontaż Północ S.A., Naftobudowę S.A., Naftoremont Sp. z o.o., ZRE Krakow Sp. z o.o., ZRE Lublin S.A., EPE Rybnik Sp. z o.o. oraz ECE Remont Sp. z o.o. W dniu dzisiejszym tj. 24 listopada 2009 r. został podpisany Plan Połączenia spółek określający m.in. sposób połączenia oraz jego…
Podsumowanie trzech kwartałów 2009 roku. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży po trzech kwartałach 2009 r. wyniosły 3 311,9 mln zł. i wzrosły do analogicznego okresu roku ubiegłego o 7,44 % Zysk netto w porównywanym okresie wzrósł o 15,13% i sięgnął 105,9 mln zł. Zysk operacyjny wyniósł 190,8 mln zł. i był o 10,44% wyższy niż w analogicznym okresie 2008 r. Marża brutto na sprzedaży wyniosła 11,1% wobec 10,5% po 3 kwartałach 2008 r. Marża netto po 3 kwartałach 2009 r. wyniosła 3,2% wobec 3,0% po 3 kwartałach 2008…
Sfinalizowane zostały prace objęte przyjętym przez Zarząd Polimexu-Mostostal w 2008 roku programem rozbudowy zdolności produkcyjnych Spółki i Grupy. W nowym Zakładzie Wyrobów Stalowych i Malarni uruchomiono produkcję 5 listopada br. Budowa nowej jednostki rozpoczęła się we wrześniu 2008 roku. Inwestycja została zlokalizowana w Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Jej całkowita wartość wynosi ok. 260 mln zł. Nowe obiekty zbudowano na 12,5 ha gruntu obok dotychczasowych zakładów Polimex-Mostostal S.A. w…