Aktualności

RSS

EceRemont sp. z o.o. została wydzielona w wyniku działań restrukturyzacyjnych ze struktur Elektrociepłowni Zielona Góra S.A. w 1995 roku. Przedmiotem działalności nabywanej części przedsiębiorstwa EceRemont są remonty i konserwacje oraz montaże urządzeń energetycznych, a także produkcja urządzeń dla energetyki m.in. podgrzewaczy powietrza, wody i pary, węzłów cieplnych, kominów i wież stalowych. Przeciętne zatrudnienie w nabywanej części przedsiębiorstwa spółki EceRemont w ostatnim okresie wyniosło 70 osób.…
W dniu dzisiejszym tj. 29 grudnia 2008 r. Konsorcjum Polimexu-Mostostalu podpisało z Miastem Gorzów Wielkopolski, umowę o wartości 130 407 600 zł. brutto na budowę w Gorzowie Wielkopolskim Centrum Edukacji Artystycznej oraz zaprojektowanie i wykonanie parkingu podziemnego i dróg dojazdowych. Kontrakt zrealizuje konsorcjum w składzie: Polimex-Mostostal – Lider konsorcjum, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „EBUD” Przemysłówka Sp. z o.o. z Bydgoszczy - Partner konsorcjum. Wartość umowy wynosi brutto 130 407 600 zł. (sto…
W dniu dzisiejszym tj. 23 grudnia 2008 roku Polimex-Mostostal powziął informację, że oferta złożona przez Konsorcjum Polimexu-Mostostal na budowę odcinka autostrady A-1 od węzła "Sośnica" do węzła "Maciejów" w ramach zadania: „Budowa węzła "Sośnica" na skrzyżowaniu autostrad A-1 i A-4 wraz z odcinkiem autostrady A-1 "Sośnica – Maciejów" (z węzłem)” została uznana przez Zamawiającego - Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad za najkorzystniejszą.   W skład konsorcjum, obok lidera Polimexu-Mostostal, wchodzą…
Polimex-Mostostal S.A. zawarł w dniu dzisiejszym, tj. 22.12.2008 r. warunkową umowę nabycia za 6.172.985,70 zł. (słownie: sześć milionów sto siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt pięć złotych i 70/100) 47,35 % udziałów w Przedsiębiorstwie Robot Inżynieryjnych "PRInż1" sp. z o.o. o łącznej wartości nominalnej 6.659.100,- zł.(słownie: sześć milionów sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto) od Afta Sp. z o.o. – spółki pośrednio zależnej w 100% od Polimexu-Mostostal. W wyniku transakcji Polimex-…
Konsorcjum firm w składzie Polimex-Mostostal S.A., Zakłady Remontowe Energetyki Kraków sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (spółka zależna od Emitenta w 97,56%) oraz Przedsiębiorstwo Modernizacji Urządzeń Energetycznych Remak S.A. z siedzibą w Opolu, w dniu 8 grudnia 2008 r. otrzymało pisemne zamówienie na realizację umowy na „Wykonanie montażu części ciśnieniowej dwóch bloków energetycznych o mocy 800 MW każdy w Hamm-Uentrop”. Otrzymanie ww. zamówienia od niemieckiej firmy ALSTOM Power Systems GmbH było ostatnim…
Oferta Konsorcjum firm w składzie: „PKP Energetyka” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Lider), TORPOL sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (Spółka w 100% zależna od Polimex-Mostostal) Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, FEROCO S.A. z siedzibą w Poznaniu, Bombardier Transportation (ZWUS) Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno – Torowe Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, w przetargu na modernizację linii kolejowej E-65 Warszawa – Gdynia…
W dniu dzisiejszym tj. 12 listopada 2008 roku Polimex-Mostostal S.A. podpisał kontrakt o wartości blisko 374.100 tys. zł. netto na przebudowę stadionu piłkarskiego Legii w Warszawie. Przedmiotem umowy jest przebudowa stadionu piłkarskiego przy ul. Łazienkowskiej 1/3 w Warszawie o randze stadionu „Elite" na 30.830 miejsc siedzacych, spełniajacego wymagania przewidziane dla rozgrywek pucharu UEFA czy Ligi Mistrzów. Polimex-Mostostal (Lider konsorcjum) zrealizuje kontrakt w konsorcjum z firma Baugesellschaft Walter…
W okresie I - III kw. 2008 r. skonsolidowane przychody ze sprzedaży wzrosły w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku o 25,9 proc. i wyniosły 3.082.656 tys. zł. Zysk operacyjny wyniósł 172.751 tys. zł. i wzrósł o 54,7 proc. Zysk netto wzrósł o 22,4 proc. i sięgnął 92.014 tys. zł. Marża netto po III kwartałach 2008 r. wyniosła 3,0 proc. W III kw. 2008 r. skonsolidowane przychody ze sprzedaży wzrosły w porównaniu do III kw. 2007 r. o 16,2 proc. i wyniosły 1.085.980 tys. zł. Zysk netto sięgnął 33.327 tys. zł…
W dniu 28 października nastąpiło połączenie zaleŜnych od Polimex-Mostostal spółek PRInż-1 i PRInż-9 działających w sektorze budownictwa i infrastruktury drogowej. Przyspieszamy proces optymalizacji funkcjonowania Grupy poprzez realizowaną od dawna restrukturyzację. Obejmuje ona łączenie wybranych spółek w segmentach, w których aktywny jest Polimex, a także konsolidowanie małych spółek projektowych. Mamy na celu dalsze zwiększanie efektywności i optymalizacji kosztów działalności Grupy – informuje Konrad Jaskóła…
W dniu dzisiejszym tj. 23.10.2008 r. konsorcjum, którego liderem jest spółka Torpol z Grupy Polimex- Mostostal, podpisało kontrakt na kwotę blisko 145 mln. EUR na II etap modernizacji linii kolejowej E-65 Warszawa - Gdynia. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisała z konsorcjum, którego liderem jest Torpol Sp. z o.o., kontrakt na modernizację linii kolejowej na odcinku Warszawa-Gdynia, etap II. Kontrakt zrealizuje Konsorcjum w składzie: TORPOL pp. z o.o. (Lider), FEROCO S.A., Przedsiębiorstwo Napraw…