Aktualności

RSS

W dniu dzisiejszym tj. 10.10.2008 r. Polimex-Mostostal podpisał umowę z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie na „Budowę drogi krajowej – Trasy Nowohuckiej w Krakowie o docelowych parametrach drogi ekspresowej na odcinku od węzła Bieżanów do węzła Christo Botewa (Rybitwy)”. Zadanie zrealizuje Konsorcjum firm: Polimex Mostostal S.A. (lider konsorcjum) – udział 51% DOPRASTAV a. s. – Bratysława - (partner konsorcjum) – udział 49%. Wartość umowy netto wynosi 162 958 tys. zł (brutto: 198 809…
Układ został zawarty w 2005 roku. Polimex-Mostostal nabył Turbud w 2007 roku. Ostatnie zobowiązanie spółki wynikające z układu zostało spłacone przez Turbud w maju bieżącego roku pomimo, że realizacja układu była przewidziana aż do 2010 roku. Zakończenie układu przed terminem świadczy o sukcesie podjętych działań restrukturyzacyjnych w Turbudzie. Spółka aktualnie prowadzi działalność bieżącą bez obciążeń z tytułu układu – informuje Konrad Jaskóła Prezes Zarządu
Zmiany te zostały wprowadzone do statutu Spółki w związku z uchwaleniem przez akcjonariuszy nowego programu motywacyjnego dla kluczowej kadry kierowniczej na lata 2009 – 2011. Proces faktycznego podwyższenie kapitału zakładowego zakończy się do dnia 31 grudnia 2016 roku i podzielony zostanie na trzy etapy.Pierwszy etap faktycznego podwyższenia kapitału zakładowego może zacząć się nie wcześniej niż w IV kwartale 2013 roku, a drugi i trzeci etap odpowiednio w IV kwartale 2014 roku i IV kwartale 2015. W każdym etapie…
Dzisiaj, tj. 29 września Polimex-Mostostal rozpoczyna w Siedlcach budowę drugiego nowoczesnego zakładu wyrobów stalowych, ocynkowni i malarni. Inwestycja jest zlokalizowana w Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Spółka planuje zainwestować ogółem 265 mln. zł, sama budowa nowej fabryki pochłonie zaś ok. 210 mln zł. Nowa inwestycja powstaje na 12,5 hektarach gruntu obok dotychczasowych zakładów Polimex-Mostostal S.A. przy ul. Terespolskiej w Siedlcach. „Inwestowanie w Specjalnej Strefie Ekonomicznej -…
W dniu 22 września 2008r. do Zarządu Spółki wpłynęły pisma akcjonariuszy: Gloria S.a r.l. oraz Sices. Akcjonariusze odnosząc się do spekulacji rynkowych oraz aktualnej sytuacji na światowych giełdach papierów wartościowych potwierdzili, że nie przewidują w najbliższym okresie sprzedaży pakietu akcji Spółki Polimex-Mostostal. Gloria S.a r.l. oraz Sices podkreśliły jednocześnie, że traktują inwestycje w akcje Polimexu jako długoterminowe. Spółki uważają ponadto, iż aktualne ceny akcji Polimex-Mostostal S.A. zaniżają…
Polimex-Mostostal S.A. 19 września 2008 r. zawarł z TK Polska Operations Spółka Akcyjna umowę na realizację budynku Centrum Handlowo – Usługowego Galeria TARNOVIA w Tarnowie. Wartość kontraktu wynosi 108.900.000,00 PLN netto. Polimex jako generalny wykonawca wykona kompleksowe prace budowlane i instalacyjne. Inwestycja zostanie zrealizowana do listopada 2009r.
W wyniku rozstrzygniętych rokowań w Specjalnej Strefie Ekonomicznej ,,Starachowice” oraz po akceptacji Ministra Gospodarki projektu SEFAKO S.A – spółki zależnej od Polimex Mostostal S.A. – wybrano jej ofertę. Zarząd SSE ,,Starachowice” S.A. wydał Fabryce Kotłów SEFAKO S.A. zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie strefy. Zezwolenie zostało udzielone do dnia 1 grudnia 2017r. Warunki prowadzenia działalności gospodarczej m.in. przedstawiają się następująco: Poniesienie na terenie strefy…
Polimex-Mostostal S.A. informuje, że w dniu 17 września 2008 r. oferta konsorcjum, którego liderem jest Torpol -Spółka w 100% zależna od Polimexu- uznano za najkorzystniejszą. Oferta dotyczy modernizacja linii kolejowej E-65 odcinek Warszawa – Gdynia etap II. W skład konsorcjum oprócz Torpol Sp. z o.o. wchodzą: FEROCO S.A., Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Sp. z o.o., „PKP Energetyka” Sp. z o.o., Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe Sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwo Usług Technicznych „INTERCOR” Sp.…
Konsorcjum w składzie: Polimex-Mostostal S.A., Zakłady Remontowe Energetyki Kraków (spółka zależna od Emitenta w 94,78%) oraz Przedsiębiorstwo Modernizacji Urządzeń Energetycznych REMAK S.A. z siedzibą w Opolu w dniu 9 września 2008 r. zawarło z firmą niemiecką ALSTOM Power Systems GmbH umowę na "Wykonanie montażu części ciśnieniowej dwóch bloków energetycznych o mocy 800 MW każdy w Hamm-Uentrop(Niemcy)". Wartość przedmiotu umowy netto to 31.336.560 (słownie: trzydzieści jeden milionów trzysta trzydzieści sześć…
Umowę na przebudowę linii kolejowej E-30 na odcinku Wrocław – Legnica została zawarta 11września 2008. Stronami umowy są: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Oddział Regionalny we Wrocławiu oraz konsorcjum, w którym Torpol Sp. z o.o. jest liderem. Wartość umowy netto wynosi 26.978.813 Euro. Termin wykonania przedmiotu umowy wynosi 12 miesięcy od daty podpisania umowy.