Aktualności

RSS

Polimex-Mostostal podpisał z Urzędem Miasta w Gorzowie Wielkopolskim Umowę na wykonanie przebudowy ulicy Wyszyńskiego z budowa rond i niezbędnej infrastruktury. Wartość kontraktu netto - 18.015.265,85 zł. Wartość kontraktu brutto - 21.978.624,34 zł. Polimex-Mostostal S.A. (Zakład Budownictwa Szczecin Z13) jest generalnym wykonawca. W zakres przebudowy 3,5 kilometrowego odcinka ulicy wchodzi m.in.: rozbiórka istniejącej nawierzchni, wykonanie nowej wraz z kompleksowa infrastruktura techniczna oraz budowa 2 rond.…
W dniu dzisiejszym tj. 17 czerwca 2009 roku, Polimex-Mostostal podpisał ze Skarbem Państwa, reprezentowanym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Miastem Stołecznym Warszawa - Stołecznym Zarządem Rozbudowy Miasta, kontrakt na wybudowanie w Warszawie Muzeum Historii Żydów Polskich. Kontrakt realizuje konsorcjum firm: Lider konsorcjum: Polimex-Mostostal S.A., Partner konsorcjum: Interbud-West Sp. z o.o. z Gorzowa Wielkopolskiego. Wartość kontraktu netto: 124 830 850,35 PLN Wartość kontraktu brutto:…
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w I kw. 2009 r. wyniosły 882 mln zł. Zysk netto w porównywanym okresie wzrósł o 14,9 proc. i sięgnął 34,2 mln zł. Po pierwszym kwartale 2009 r. zysk operacyjny wyniósł 62,3 mln zł. i był o 4,3 proc. wyższy niż w analogicznym okresie 2008 r. Marża netto w I kw. 2009 r. wyniosła 3,9 proc. Portfel zamówień przekracza obecnie 7,7 mld zł. Podsumowanie 1 kwartału 2009 roku: - Kolejny kwartał Polimex-Mostostal podsumował wynikami, które odzwierciedlają dobrą kondycję finansową firmy…
Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. (PGNiG), Polimex-Mostostal S.A. (PxM), Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. (ZAT), Tauron Polska Energia S.A. (Tauron) podpisały w dniu dzisiejszym tj. 30.04.2009 list intencyjny w sprawie wspólnej realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie nowej elektrociepłowni o mocy 200 MW, produkującej energię na bazie gazu ziemnego oraz modernizacji istniejącej elektrociepłowni o mocy 65 MW, na terenie ZAT. ramach wspólnego przedsięwzięcia sygnatariusze listu…
W dniu wczorajszym tj. 9 marca 2009 roku Polimex-Mostostal podpisał z Gminą Miejską Kraków, Zarządem Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie kolejny kontrakt na dalsze prace obejmujące przebudowę stadionu piłkarskiego Wisły Kraków. Kontrakt obejmuje budowę trybuny zachodniej, placów, parkingów i dróg dojazdowych. Wartość kontraktu netto: 125.637.348,92 zł. (sto dwadzieścia pięć milionów, sześćset trzydzieści siedem tysięcy, trzysta czterdzieści osiem 92/100). Realizacja zostanie zakończona w czerwcu 2010…
W dniu dzisiejszym tj. 09.03.2009 r. Polimex-Mostostal podpisał umowę z GDDKiA na realizację budowy odcinka autostrady A-1 od węzła "Sośnica" do węzła "Maciejów", w ramach zadania: „Budowa węzła "Sośnica" na skrzyżowaniu autostrad A-1 i A-4 wraz z odcinkiem autostrady A-1 "Sośnica-Maciejów" (z węzłem) od km 510+530 do km 518+734,34.” Kontrakt realizuje Konsorcjum firm : 1. Lider: Polimex – Mostostal S.A. 2. Partner : Doprastav - Bratysława, Słowacja, 3. Partner: Eurovia Polska S.A. - Wrocław, 4. Partner:…
Polimex-Mostostal zakończył 2008 r. z wyróżniającymi się na tle branży wynikami. Spółka zwiększyła swoje zaangażowanie za granicą oraz rozpoczęła realizację inwestycji w Specjalnych Strefach Ekonomicznych. Wyniki czwartego kwartału i 2008 r. są satysfakcjonujące. W IV kwartale 2008 roku: przychody ze sprzedaży wyniosły 1.234.017 tys. zł. zysk netto sięgnął 29.843 tys. zł. i był o 19.81 proc. wyższy niż w analogicznym okresie 2007 roku. W porównaniu do 2007 r. skonsolidowane przychody ze sprzedaży wzrosły w 2008 r…
Pracownia Wodno-Chemiczna "EKONOMIA" specjalizuje się w usługach w zakresie uzdatniania wody i ścieków przemysłowych w tym m. in.: ekspertyz, analiz techniczno-ekonomicznych w zakresie modernizacji lub budowy nowych instalacji, projektowania nowych i modernizacji istniejących stacji uzdatniania wody i ścieków, projektowania instalacji sanitarnych: wodno-kanalizacyjnych, wentylacyjnych i gazowych (w tym sieci i instalacji wewnętrznych), opracowywania raportów oddziaływania na środowisko, operatów wodno-prawnych,…
W dniu dzisiejszym tj. 29 stycznia 2009 roku Polimex-Mostostal S.A. podpisał z Gminą Miejską Kraków, Zarządem Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, kontrakt o wartości ponad 118 mln. zł. netto na przebudowę stadionu Wisły w Krakowie. W ramach kontraktu Polimex-Mostostal wybuduje trybunę wschodnią stadionu wraz narożnikami, rozbierze istniejącą trybunę zachodnią i wykona ściankę szczelinową przy trybunie zachodniej. Prace objęte kontraktem zostaną zakończone w grudniu 2009 r. Całkowita wartość…
Konsorcjum firm w składzie: - „PKP Energetyka” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Lider), - TORPOL sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (Spółka w 100% zależna od Polimex-Mostostal) - Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, - FEROCO S.A. z siedzibą w Poznaniu, - Bombardier Transportation (ZWUS) Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, - Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno – Torowe Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, podpisało w dniu dzisiejszym tj. 9 stycznia 2009 r. kontrakt na…