Aktualności

RSS

W dniu 4 sierpnia br. Polimex-Mostostal  podpisał kolejny kontrakt  z Alstom Power Systems GmbH, Stuttgart, Niemcy. Kontrakt dotyczy realizacji montażu konstrukcji stalowych w Elektrowni Mannheim. Wartości netto kontraktu 14. 808.280 EUR (59.025.804,08 zł). (Łączna wartość kontraktów podpisanych przez Polimex-Mostostal z Alstom Power Systems  w ciągu ostatnich 12 miesięcy wynosi 37.181.280 EUR (148.204.582,08 PLN)). Polimex-Mostostal zmontuje w Elektrowni Mannheim konstrukcję główną, nośną kotła oraz konstrukcję…
Polimex-Mostostal dynamicznie rozwija działalność w sektorze energetyki w tym energetyki wiatrowej. Aktywność Polimexu-Mostostalu w tym obszarze zaowocowała w 2008 r. kontraktem z duńskim koncernem energetycznym DONG Energy Generation A/S na realizację farmy wiatrowej w Karnicach koło Gryfic.  Prace budowlane, zakończone w lutym zeszłego roku, obejmowały wykonanie trzynastu fundamentów stanowiących podstawy do zamontowania siłowni wiatrowych o mocy 2,3 MW każda (łączna moc elektrowni to 30 MW) oraz dróg…
W dniu dzisiejszym, tj. 20 czerwca 2010 roku konsorcjum Polimexu-Mostostalu podpisało z katowickim Oddziałem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad kontrakt na budowę drogi ekspresowej S-69 Bielsko Biała – Żywiec – Zwardoń - odcinek węzeł „Mikuszowice” („Żywiecka/Bystrzańska”) – Żywiec. Skład konsorcjum: - Polimex-Mostostal S.A. (Lider), - Doprastav a.s. Bratysława (Partner), - Zakład Robót Mostowych „MOSTMAR” Marcin i Grzegorz Marcinków, Spółka Jawna (Partner). Wartość kontraktu brutto wynosi: 788 100 446…
W dniu dzisiejszym tj. 16 lipca 2010 roku Akcjonariusze Naftobudowy SA na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu podjęli pozytywną decyzję w sprawie połączenia spółki z Polimexem-Mostostalem SA. Walne Zgromadzenie przegłosowało parytet 6,04 wymiany akcji. W trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Polimexu-Mostostalu, które miało miejsce w dniu 12 bm., Akcjonariusze podjęli uchwały w sprawie przyjęcia dwóch Planów Połączeniowych tj.:   Polimexu-Mostostalu i Naftobudowy SA. oraz Polimexu-Mostostalu i 6…
W dniu dzisiejszym tj.13 lipca 2010 roku Zamawiający - Generalna Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie - dokonał otwarcia ofert w przetargu na budowę autostrady A-4 na odcinku: Rzeszów (węzeł Rzeszów Wschód) – Jarosław (węzeł Wierzbna). Polimex-Mostostal w konsorcjum z Doprastav a.s. – Bratysława, złożył w tym przetargu ofertę z najlepszą ceną, która wynosi: 1 miliard 800 milionów zł. netto,                                                      2 miliardy 196 milionów zł. brutto.   Udział…
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Polimex-Mostostal podjęło uchwały w sprawie realizacji restrukturyzacji Grupy. W dniu dzisiejszym tj. 12 lipca 2010 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Polimexu-Mostostalu SA podjęło uchwały w sprawie przyjęcia 2 Planów Połączeniowych siedmiu spółek Grupy z Polimexem-Mostostalem. Celem Zarządu Polimex-Mostostal jest osiągnięcie i utrzymanie znaczącej przewagi konkurencyjnej w rozwojowych sektorach w pierwszej kolejności w sektorze energetyki. Pomyślna…
W dniu dzisiejszym tj. 18 czerwca 2010 r. Polimex-Mostostal podpisał kontrakt z Politechniką Lubelską na budowę „Centrum Innowacji i Zaawansowanych Technologii Politechniki Lubelskiej” . Wartość kontraktu netto: 59.812.439,20 zł. (pięćdziesiąt dziewięć milionów, osiemset dwanaście tysięcy, czterysta trzydzieści dziewięć zł. i 20/100).  Wartość kontraktu brutto: 72.971.175,82 zł. (siedemdziesiąt dwa miliony, dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy, sto siedemdziesiąt pięć zł. i 82/100) Budowa Centrum, o…
W dniu dzisiejszym tj. 18 czerwca 2010 r. Polimex-Mostostal podpisał kontrakt z Politechniką Lubelską na budowę „Centrum Innowacji i Zaawansowanych Technologii Politechniki Lubelskiej” . Wartość kontraktu netto: 59.812.439,20 zł. (pięćdziesiąt dziewięć milionów, osiemset dwanaście tysięcy, czterysta trzydzieści dziewięć zł. i 20/100).  Wartość kontraktu brutto: 72.971.175,82 zł. (siedemdziesiąt dwa miliony, dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy, sto siedemdziesiąt pięć zł. i 82/100) Budowa Centrum, o…
Zarząd Polimexu-Mostostalu kontynuuje działania mające na celu przeprowadzenie restrukturyzacji  polegającej na przejęciu 7 spółek z Grupy działających w branży chemicznej i energetycznej i włączeniu ich do struktury organizacyjnej Polimexu-Mostostalu. Polimex wspierany przez spółki wchodzące w skład jego Grupy, jest liderem polskiego rynku inżynieryjno-budowlanego oferując unikalny i komplementarny zakres usług budowlano-montażowych świadczonych na zasadach generalnego wykonawstwa dla sektorów: naftowego i…
W dniu wczorajszym tj. 25 maja 2010 r. Zarząd Polimex-Mostostal SA uzyskał informację, że oferta Torpolu - spółki zależnej w  100 % od Polimexu-Mostostalu - złożona w przetargu na wykonanie robót w ramach projektu „Modernizacja linii kolejowej E 65/CE na odcinku Warszawa – Gdynia”, została wybrana przez zamawiającego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Ofertę złożyło konsorcjum w składzie: - FEROCO S.A.  - lider konsorcjum - TORPOL Sp. z o.o. - Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o. -…