Aktualności

RSS

Polimex-Mostostal zakończył I kw. 2010 r. następującymi, skonsolidowanymi wynikami: - przychody ze sprzedaŜy wyniosły 772 mln zł., - zysk netto sięgnął 17 mln zł., - zysk operacyjny wyniósł 32 mln zł., - marŜa netto wyniosła 2.2 proc., - portfel zamówień Grupy wynosi obecnie 8.2 mld zł. (z uwzględnieniem konsorcjantów) oraz 6.7 mld zł. (bez uwzględnienia konsorcjantów). Na obniżenie przychodów oraz zysków w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego miało wpływ kilka przyczyn wśród których naleŜy wymienić…
W dniu dzisiejszym tj. 12 maja 2010 r. Zarząd Polimex-Mostostal SA uzyskał informację, że oferta Spółki złożona w przetargu nieograniczonym na budowę Centrum Innowacji i Zaawansowanych Technologii Politechniki Lubelskiej została uznana przez zamawiającego tj. Politechnikę Lubelską, za najkorzystniejszą. Wartość oferty netto: 59.812.439,20 zł. (pięćdziesiąt dziewięć milionów, osiemset dwanaście tysięcy, czterysta trzydzieści dziewięć zł. i 20/100). Wartość oferty brutto: 72.971.175,82 zł. (siedemdziesiąt dwa…
W dniu wczorajszym tj. 10 maja 2010 roku Polimex-Mostostal zawarł z Małopolską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. kontrakt na budowę zespołu czterech budynków produkcyjno-usługowych z zapleczem biurowo-socjalnym wraz z rozbudową dróg komunikacji wewnętrznej na terenie nieruchomości MARR Business Park położonej przy ul. Nad Drwiną 10 w Krakowie. Wartość kontraktu netto: 24.775.235,63 zł. (dwadzieścia cztery miliony siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście trzydzieści pięć i 63/100) Wartość kontraktu brutto: 30…
Oferta o wartości ponad 788 mln. zł brutto złożona przez konsorcjum z udziałem Polimexu-Mostostalu S.A. w przetargu na budowę drogi ekspresowej S-69 Bielsko Biała – Żywiec – Zwardoń, odcinek węzeł „Mikuszowice” („Żywiecka/Bystrzańska”) – Żywiec została uznana za najkorzystniejszą. W dniu dzisiejszym tj. 30 kwietnia 2010 roku Polimex-Mostostal powziął informację, że oferta złożona przez Konsorcjum z udziałem Polimexu-Mostostalu S.A. na budowę drogi ekspresowej S-69 Bielsko Biała – Żywiec – Zwardoń, odcinek węzeł „…
W dniu wczorajszym tj. 19 kwietnia 2010 r. Polimex-Mostostal zawarł z ParkiemWodnym w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o. kontrakt na budowę oraz wykonaniewykonawczej dokumentacji projektowej Parku Wodnego – PływackiegoKompleksu Sportowo–Rekreacyjnego - w Dolinie Kłodnicy w Rudzie Śląskiej. Kontrakt realizuje konsorcjum w składzie: Polimex-Mostostal SA - lider, “MASTER” Emil Borys sp. jawna – partner. Udział Polimexu-Mostostalu w konsorcjum stanowi 91,7 % Wartość kontraktu netto: 67.067.569 zł. (sześćdziesiąt siedem…
W dniu wczorajszym tj. 18 marca 2010 r. Polimex-Mostostal zawarł kontrakt z holenderską firmą Botlek Tank Terminal B.V. na budowę „pod klucz” terminala zbiornikowego o pojemności 185.000 m3 do magazynowania olejów mineralnych, olejów roślinnych i paliw płynnych w porcie Rotterdam. Polimex-Mostostal jako Generalny Realizator Inwestycji jest odpowiedzialny za wykonanie pełnego zakresu prac w tym: dokumentacji projektowej, robót budowlanych, prefabrykacji i montażu zbiorników i rurociągów, dostawę i montaż urządzeń,…
W dniu dzisiejszym tj. 12 marca 2010 r. zakończyło swoje obrady Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Polimex-Mostostal S.A. Przedmiotem obrad Zgromadzenia było podęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia restrukturyzacji Grupy. Wg planu zaprezentowanego Akcjonariuszom przez Zarząd, do Polimexu-Mostostalu mają zostać włączone następujące spółki zależne, działające wenergetyce i chemii: Energomontaż-Północ S.A. Naftobudowa S.A. Naftoremont sp. z o.o. ZRE Kraków sp. z o.o. ZRE Lublin S.A. EPE-Rybnik sp. z o.o.…
olimex-Mostostal zakończył IV kw. 2009 r. z wyróżniającymi się na tle branży wynikami. Spółka zwiększyła moce produkcyjne, rozpoczęła i skutecznie realizuje zakrojona na szeroka skale restrukturyzacje oraz zainwestowała w zakup części majątku stoczni Gdynia. Wyniki czwartego kwartału 2009 r. sa satysfakcjonujące. W IV kwartale 2009 roku: - przychody ze sprzeda y wyniosły 1 540 790 tys. zł. i były wyższe o 26,5 proc. od wartości sprzedaży osiągniętej w IV. kw. 2008 roku. - zysk netto sięgnął 49 794 tys. zł. i był o…
W dniu 12 stycznia br. Polimex-Mostostal podpisał kontrakt z firmą Hitachi Power Europe GmbH. Kontrakt obejmuje montaż oraz spawanie rurociągów ciśnieniowych dla kotła o mocy 1000 MW w elektrowni KW Wilhelmshaven w Niemczech. Kontrakt realizuje konsorcjum w składzie: Polimex-Mostostal S.A. – lider, Energomontaż-Północ S.A. – partner. Wartość kontraktu wynosi 3,9 mln EUR. netto (trzy miliony dziewięćset tysięcy EUR) Kontrakt zostanie zrealizowany do grudnia 2010 r. - Obecnie realizujemy m.in. następujące kontrakty…
Polimex-Mostostal z sukcesem zakończył negocjacje z potencjalnymi inwestorami zainteresowanymi zakupem hotelu Warszawa. Transakcja sprzedaży nieruchomości miała miejsce 31 grudnia 2009 r. Jednocześnie Polimex-Mostostal podpisał z kupującym umowę na generalne wykonawstwo robot budowlanych w tym obiekcie na kwotę ponad 90 mln zł. brutto, z możliwością rozszerzenia zakresu prac i podwyższenia ww. kwoty po opracowaniu dokumentacji wykonawczej. Przewidywane rozpoczęcie prac budowlanych nastąpi wiosną br. po…