Aktualności

RSS

Grupa Polimex-Mostostal została członkiem stowarzyszenia Polski Klaster Eksporterów Budownictwa. Stowarzyszenie Polski Klaster Eksporterów Budownictwa, to inicjatywa przedsiębiorców, którzy stawiają sobie za cel budowanie i pogłębianie współpracy polskich firm budowlanych na rynkach eksportowych oraz internacjonalizację polskiego sektora budowlanego. To inicjatywa, której ideą jest prezentowanie na globalną skalę możliwości polskich przedsiębiorstw w zakresie rozbudowy i modernizacji szeroko pojętej infrastruktury…
Mostostal Siedlce to jedna z czterech strategicznych spółek Grupy Polimex-Mostostal. Zakład konstrukcji stalowych w Siedlcach został wydzielony ze struktur Polimex-Mostostal i od 12 lutego 2016 roku działa jako odrębna spółka – Mostostal Siedlce sp. z o.o. sp. k. Zorganizowaną część przedsiębiorstwa, która została przeniesiona z Polimex-Mostostal do Mostostal Siedlce, stanowią maszyny i urządzenia, zapasy, należności, środki pieniężne, zobowiązania handlowe oraz pracownicy (1580 osób). Szacunkowa wartość…
30 godzin trwało betonowanie fundamentu turbozespołu. To kolejny, zrealizowany przez Polimex-Mostostal, ważny etap budowy bloków energetycznych w Opolu. Fundament turbozespołu bloku nr 6, podobnie jak fundament turbozespołu bloku nr 5,  posadowiony został na 58 wibroizolatorach, które umieszczono na 14 słupach o wysokości 12 m (powyżej poziomu terenu). Betonowanie rozpoczęło się 28 grudnia o godz. 16.30 i trwało 30 godzin. Wykonane było za pomocą trzech pomp o zasięgu 55 metrów. Podczas całej operacji prowadzona…
Akcje Polimex-Mostostal od 4-go stycznia 2016 roku będą notowane w systemie notowań ciągłych. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych poinformował w komunikacie dotyczącym okresowej aktualizacji segmentu Listy Alertów o przywróceniu akcji Polimeksu-Mostostal do systemu notowań ciągłych. Jest to wynik przeprowadzenia procesu scalania akcji spółki, zakończonego w październiku tego roku. 4-go stycznia 2016 r. akcje Polimeksu-Mostostal opuszczą segment Listy Alertów oraz system notowań jednolitych. - Naszym celem jest…
Naftoremont-Naftobudowa podpisał kontrakt z holenderską firmą Technip Benelux, a Polimex Energetyka zmodernizuje kotły bloków 4 i 5 w Elektrowni Kozienice. W ramach zlecenia Naftoremont-Naftobudowa przeprowadzi prefabrykację i montaż rurociągów instalacji pieców krakingu parowego w Rafinerii Unipetrol w Litvinowie, w Czechach. Wartość kontraktu wynosi 8,45 mln euro, czyli blisko 36 mln zł. Planowany termin zakończenia prac to sierpień 2016 roku. Polimex Energetyka wygrał przetarg na modernizację kotła bloków 4 i 5…
Firma Elektron-Inwestycje przyznała, że działała w złej wierze składając wniosek o ogłoszenie upadłości Polimex-Mostostal. „Elektron-Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w Świętochłowicach oświadcza i przyznaje, że działając w złej wierze złożyła w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie wniosek o ogłoszenie upadłości Polimex Mostostal S.A. nie mając ku temu podstaw” – brzmi treść opublikowanego w „Pulsie Biznesu” oświadczenia. W styczniu 2015 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy ze względu na brak legitymacji…
Polimex Energetyka oraz PGE Polska Grupa Energetyczna podpisały umowę na modernizację kotłów w blokach 1-3 w Elektrowni Turów. Wartość kontraktu wynosi ponad 417 mln zł. Modernizacja kotłów CFB-670 jest elementem projektu modernizacji bloków 1-3 w Elektrowni Turów. Celem tego projektu jest optymalne wykorzystanie jednostek wytwórczych, a w szczególności wyeliminowanie postojów awaryjnych, które miały największy wpływ na dyspozycyjność bloków energetycznych 1-3, dostosowanie  jednostek wytwórczych do wymogów…
Oferta spółki Polimex Energetyka na wykonanie modernizacji kotłów bloków 1-3 w Elektrowni Turów została wybrana w przetargu jako najkorzystniejsza. Spółka Polimex Energetyka otrzymała od PGE GiEK SA zawiadomienie o wyborze jej oferty jako najkorzystniejszej. Zakres zlecenia, którego dotyczy oferta, obejmuje modernizację kotłów CFB-670 na blokach 1-3 w Elektrowni Turów. Wartość oferty wynosi ponad 417 635 000 zł brutto.
Przychody operacyjne Grupy Polimex-Mostostal za III kwartały 2015 r. przekroczyły 1,8 mld zł i były wyższe o 29 proc. od przychodów w analogicznym czasie roku ubiegłego. Zysk Grupy Polimex-Mostostal za okres od stycznia do września tego roku osiągnął 75 mln zł. Koszty ogólnego zarządu wyniosły w tym czasie 56,8 mln zł, czyli o 9 proc. mniej niż w III kwartałach 2014 r. - Wyniki finansowe za III kwartał dowodzą, że Polimex-Mostostal jest na drodze budowania wartości dla akcjonariuszy. W każdym kwartale tego roku…
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczył dzisiaj Joannie Makowieckiej-Gaca, Prezesowi Zarządu Polimex-Mostostal, nominację na członka Rady Dialogu Społecznego. Rada Dialogu Społecznego, która zastąpi Komisję Trójstronną, składa się 59 osób – przedstawicieli organizacji pracodawców, związków zawodowych oraz strony rządowej. W Radzie po ośmiu członków będą miały OPZZ, Forum Związków Zawodowych i NSZZ „Solidarność”, a po sześciu cztery organizacje pracodawców - Pracodawcy RP, Konfederacja Lewiatan,…