Aktualności

RSS

Naftoremont-Naftobudowa podpisał kontrakt z holenderską firmą Technip Benelux, a Polimex Energetyka zmodernizuje kotły bloków 4 i 5 w Elektrowni Kozienice. W ramach zlecenia Naftoremont-Naftobudowa przeprowadzi prefabrykację i montaż rurociągów instalacji pieców krakingu parowego w Rafinerii Unipetrol w Litvinowie, w Czechach. Wartość kontraktu wynosi 8,45 mln euro, czyli blisko 36 mln zł. Planowany termin zakończenia prac to sierpień 2016 roku. Polimex Energetyka wygrał przetarg na modernizację kotła bloków 4 i 5…
Firma Elektron-Inwestycje przyznała, że działała w złej wierze składając wniosek o ogłoszenie upadłości Polimex-Mostostal. „Elektron-Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w Świętochłowicach oświadcza i przyznaje, że działając w złej wierze złożyła w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie wniosek o ogłoszenie upadłości Polimex Mostostal S.A. nie mając ku temu podstaw” – brzmi treść opublikowanego w „Pulsie Biznesu” oświadczenia. W styczniu 2015 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy ze względu na brak legitymacji…
Polimex Energetyka oraz PGE Polska Grupa Energetyczna podpisały umowę na modernizację kotłów w blokach 1-3 w Elektrowni Turów. Wartość kontraktu wynosi ponad 417 mln zł. Modernizacja kotłów CFB-670 jest elementem projektu modernizacji bloków 1-3 w Elektrowni Turów. Celem tego projektu jest optymalne wykorzystanie jednostek wytwórczych, a w szczególności wyeliminowanie postojów awaryjnych, które miały największy wpływ na dyspozycyjność bloków energetycznych 1-3, dostosowanie  jednostek wytwórczych do wymogów…
Oferta spółki Polimex Energetyka na wykonanie modernizacji kotłów bloków 1-3 w Elektrowni Turów została wybrana w przetargu jako najkorzystniejsza. Spółka Polimex Energetyka otrzymała od PGE GiEK SA zawiadomienie o wyborze jej oferty jako najkorzystniejszej. Zakres zlecenia, którego dotyczy oferta, obejmuje modernizację kotłów CFB-670 na blokach 1-3 w Elektrowni Turów. Wartość oferty wynosi ponad 417 635 000 zł brutto.
Przychody operacyjne Grupy Polimex-Mostostal za III kwartały 2015 r. przekroczyły 1,8 mld zł i były wyższe o 29 proc. od przychodów w analogicznym czasie roku ubiegłego. Zysk Grupy Polimex-Mostostal za okres od stycznia do września tego roku osiągnął 75 mln zł. Koszty ogólnego zarządu wyniosły w tym czasie 56,8 mln zł, czyli o 9 proc. mniej niż w III kwartałach 2014 r. - Wyniki finansowe za III kwartał dowodzą, że Polimex-Mostostal jest na drodze budowania wartości dla akcjonariuszy. W każdym kwartale tego roku…
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczył dzisiaj Joannie Makowieckiej-Gaca, Prezesowi Zarządu Polimex-Mostostal, nominację na członka Rady Dialogu Społecznego. Rada Dialogu Społecznego, która zastąpi Komisję Trójstronną, składa się 59 osób – przedstawicieli organizacji pracodawców, związków zawodowych oraz strony rządowej. W Radzie po ośmiu członków będą miały OPZZ, Forum Związków Zawodowych i NSZZ „Solidarność”, a po sześciu cztery organizacje pracodawców - Pracodawcy RP, Konfederacja Lewiatan,…
Grupa Polimex-Mostostal będzie realizowała kontrakt na dostawę i montaż konstrukcji stalowych na potrzeby budowy bloku gazowo-parowego w PKN Orlen, którego wykonawcą jest Siemens. Zakres zlecenia realizowanego przez Grupę Polimex-Mostostal obejmuje dostawy i montaż konstrukcji stalowych dla głównych budynków technologicznych. Z dostarczonych przez Polimex-Mostostal około 3500 ton elementów stalowych zbudowana zostanie konstrukcja główna budynków technologicznych wraz obudową budynków i wyposażeniem pomocniczym.…
Polimex-Mostostal S.A. zakończył proces scalania akcji w stosunku 50:1. Wznowienie obrotu akcjami nastąpiło 14 października 2015 r. w systemie notowań jednolitych. Celem scalenia akcji jest powrót spółki na główny parkiet giełdy. Spółka powróci do notowań w systemie ciągłym po podjęciu decyzji przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych S.A. W efekcie scalenia od 14 października na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie notowanych jest łącznie 86 618 802 akcji Polimex-Mostostal S.A. serii A. Spółka jest…
23 września, otwarto gazociąg Szczecin-Lwówek wykonywany przez Polimex-Mostostal SA w konsorcjum ze spółką ZRUG. Dzięki nowemu gazociągowi będzie można przesyłać gaz z terminala LNG w Świnoujściu do centralnej Polski. Gazociąg przebiegający przez trzy województwa (zachodniopomorskie, wielkopolskie i lubuskie) ma długość 188 km. Budowano go w dwóch etapach: odcinek Szczecin - Gorzów Wielkopolski o długości ok. 118 km oraz Gorzów Wielkopolski - Lwówek o długości ok. 70 km. Polimex-Mostostal uczestniczył w powstaniu…
Krajowy Rejestr Sądowy zarejestrował scalenie akcji Polimex-Mostostal. 18 września 2015 r. dokonano wpisu dotyczącego rejestracji przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawa zmiany statutu Polimex-Mostostal w zakresie kapitału zakładowego. Zmiana dotyczy prowadzonego w Spółce procesu scaleniu akcji Spółki i polega na połączeniu każdych 50 akcji Spółki o dotychczasowej wartości nominalnej 0,04 zł, w jedną akcję spółki o nowej wartości nominalnej wynoszącej 2 zł, wobec czego stosunek wymiany został ustalony jako 50:1.…