Aktualności

RSS

Nowym prezesem spółki Polimex Energetyka został Mirosław Skowron, który od 1 kwietnia 2016 roku zastąpił na tym stanowisku Jacka Czerwonkę, odwołanego z tej funkcji 31 marca. Natomiast prezesem spółki Naftoremont-Naftobudowa został Marek Osek. Został on powołany 1 kwietnia 2016 roku. Maciej Barycki z dniem 31 marca został odwołany ze swojej funkcji. Rada Nadzorcza Polimex Energetyka odwołała ze stanowiska wiceprezesa spółki Tomasza Raweckiego. Nowy prezes Polimex Energetyka, Mirosław Skowron, posiada wieloletnie…
Grupa Polimex-Mostostal zakończyła 2015 rok zyskiem netto w wysokości 69 mln zł. Przychody Grupy wzrosły o 21 proc. do poziomu 2,55 mld zł i spodziewany jest ich dalszy wzrost w 2016 roku. W 2015 roku Grupa Polimex-Mostostal poprawiła rentowność osiągając dodatnie marże. Przychody Grupy w ubiegłym roku wzrosły w każdym ze strategicznych segmentów, przy jednoczesnym spadku kosztów. Marża netto w 2015 roku wyniosła 2,7 proc, a marża EBITDA 5,9 proc. Koszty ogólnego zarządu spadły z poziomu 89,7 mln zł na koniec…
Jeden z najważniejszych  etapów budowy nowego bloku energetycznego 1075 MW w Elektrowni Kozienice zakończony sukcesem. Przeprowadzono udaną próbę wodną kotła. Próba odbywała się pod nadzorem Jednostki Notyfikującej Urzędu Dozoru Technicznego Cert, która wystawiła odpowiedni certyfikat. Podczas próby kocioł, którego montaż zakończył się na początku marca, i całą instalację wypełniono wodą. Następnie stopniowo podnoszono ciśnienie wody do 514 barów. Dzięki próbie sprawdzono szczelność układu ciśnieniowego kotła. To…
Spółka Polimex Energetyka, która jest częścią Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal, otrzymała pismo od PGE GiEK o rozpoczęciu realizacji kontraktu na modernizacją i remont kotłów w Elektrowni Turów. Wartość umowy wynosi ponad 417 mln zł. Polimex Energetyka przeprowadzi remont i modernizację kotłów CFB-670 na blokach nr 1-3 w Elektrowni Turów. Prace obejmą m.in. część ciśnieniową, konstrukcje wsporcze i kanały spalin, układ wprowadzania paliwa, układ odprowadzania popiołów, inne systemy pomocnicze oraz modernizację…
Antoni Józwowicz został prezesem zarządu Polimex-Mostostal. Rada nadzorcza spółki powołała także do składu zarządu Tomasza Raweckiego oraz Tomasza Kucharczyka. Rada nadzorcza Polimex-Mostostal odwołała ze stanowiska prezesa zarządu Joannę Makowiecką-Gaca oraz Krzysztofa Cetnara ze stanowiska wiceprezesa zarządu ds. finansowych.  
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Polimex-Mostostal dokonało zmian w radzie nadzorczej spółki. Akcjonariusze na walnym zgromadzeniu odwołali ze składu rady: Marka Szczepańskiego, Andrzeja Zwarę, Krzysztofa Kaczmarczyka, Jarosława Kochaniaka i Andrzeja Kasperka. W składzie rady pozostali: Marcin Milewicz i Andrzej Sokolewicz. Do rady nadzorczej zostali powołani: Iwona Warsewicz, Bartłomiej Kachniarz, Anna Młynarska-Sobaczewska, Zbigniew Jędrzejewski, Bartłomiej Kurkus oraz Andrzej Komarowski. W radzie…
Grupa Polimex-Mostostal została członkiem stowarzyszenia Polski Klaster Eksporterów Budownictwa. Stowarzyszenie Polski Klaster Eksporterów Budownictwa, to inicjatywa przedsiębiorców, którzy stawiają sobie za cel budowanie i pogłębianie współpracy polskich firm budowlanych na rynkach eksportowych oraz internacjonalizację polskiego sektora budowlanego. To inicjatywa, której ideą jest prezentowanie na globalną skalę możliwości polskich przedsiębiorstw w zakresie rozbudowy i modernizacji szeroko pojętej infrastruktury…
Mostostal Siedlce to jedna z czterech strategicznych spółek Grupy Polimex-Mostostal. Zakład konstrukcji stalowych w Siedlcach został wydzielony ze struktur Polimex-Mostostal i od 12 lutego 2016 roku działa jako odrębna spółka – Mostostal Siedlce sp. z o.o. sp. k. Zorganizowaną część przedsiębiorstwa, która została przeniesiona z Polimex-Mostostal do Mostostal Siedlce, stanowią maszyny i urządzenia, zapasy, należności, środki pieniężne, zobowiązania handlowe oraz pracownicy (1580 osób). Szacunkowa wartość…
30 godzin trwało betonowanie fundamentu turbozespołu. To kolejny, zrealizowany przez Polimex-Mostostal, ważny etap budowy bloków energetycznych w Opolu. Fundament turbozespołu bloku nr 6, podobnie jak fundament turbozespołu bloku nr 5,  posadowiony został na 58 wibroizolatorach, które umieszczono na 14 słupach o wysokości 12 m (powyżej poziomu terenu). Betonowanie rozpoczęło się 28 grudnia o godz. 16.30 i trwało 30 godzin. Wykonane było za pomocą trzech pomp o zasięgu 55 metrów. Podczas całej operacji prowadzona…
Akcje Polimex-Mostostal od 4-go stycznia 2016 roku będą notowane w systemie notowań ciągłych. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych poinformował w komunikacie dotyczącym okresowej aktualizacji segmentu Listy Alertów o przywróceniu akcji Polimeksu-Mostostal do systemu notowań ciągłych. Jest to wynik przeprowadzenia procesu scalania akcji spółki, zakończonego w październiku tego roku. 4-go stycznia 2016 r. akcje Polimeksu-Mostostal opuszczą segment Listy Alertów oraz system notowań jednolitych. - Naszym celem jest…