Aktualności

RSS

W swoim raporcie firma Deloitte przedstawia sytuację pięćdziesięciu największych spółek budowlanych w Unii Europejskiej, których akcje są notowane na giełdzie. W aktualnym rankingu 50 największych europejskich spółek budowlanych - European Powers of Construction 2014 - znalazła się tylko jedna spółka z Polski – Polimex-Mostostal. Wartość sprzedaży PxM wyniosła w analizowanym roku 502 mln euro. http://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/real-estate/articles/nieruchomosci-europejskie-potegi-budowlane-ceny-raport.html
Rada Nadzorcza Polimex-Mostostal pozytywnie zaopiniowała nową strategię spółki na lata 2016-2020, którą wcześniej przyjął zarząd PxM. Zgodnie w zapowiedziami zarząd PxM w czerwcu przedstawił radzie nadzorczej nową, rozwojową strategię, której głównym celem jest budowanie wartości Grupy Polimex-Mostostal. Nowe plany zakładają, że rozwój Grupy Polimex wsparty na dwóch podstawowych filarach tj. energetyce i petrochemii uzyska dodatkowe oparcie w działalności budownictwa przemysłowego oraz działalności produkcyjnej,…
Marek Szczepański został przewodniczącym rady nadzorczej Polimex-Mostostal. Akcjonariusze spółki powołali Marka Szczepańskiego do rady nadzorczej PxM 17 czerwca tego roku na walnym zgromadzeniu. Marek Szczepański od lutego 2015 r. jest Wiceprezesem Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. W ARP S.A. odpowiada za działalność finansową - sprawuje bezpośredni nadzór nad departamentami odpowiedzialnymi za finansowanie projektów rozwojowych i restrukturyzacyjnych. Marek Szczepański jest absolwentem Wydziału Prawa i…
Akcjonariusze na walnym zgromadzeniu upoważnili Zarząd Polimex-Mostostal do przeprowadzenia scalenia akcji spółki. Marek Szczepański został powołany do Rady Nadzorczej. Akcjonariusze Polimex-Mostostal podjęli uchwały umożliwiające przeprowadzenie scalenie akcji spółki, m.in.: o umorzeniu akcji własnych, zamianie akcji imiennych na akcje na okaziciela, zmianie statutu. Akcjonariusze zdecydowali, że scalenie akcji dokonuje się przy proporcjonalnym zmniejszeniu łącznej liczby akcji PxM serii A z liczby 4.330.940.100…
W dniach 18 – 24 maja na setkach budów w całej Polsce odbędzie się II edycja Tygodnia Bezpieczeństwa. To największe na polskim rynku przedsięwzięcie związane z bezpieczeństwem pracy. W tym roku hasłem przewodnim tej inicjatywy jest „Bezpieczeństwo – wspólna sprawa”. Organizatorem jest Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie - nieformalne zrzeszenie wiodących na polskim rynku firm generalnego wykonawstwa, zawiązane w 2010 roku, które za podstawowy cel postawiło sobie wyeliminowanie wypadków śmiertelnych na…
Zysk netto Grupy Polimex-Mostostal za I kwartał 2015 r. wyniósł 9,9 mln zł. Grupa pierwszy raz od trzech lat rozpoczęła rok pozytywnymi wynikami. - To był dla nas dobry kwartał. Cieszę się, że wyniki zostały wypracowane dzięki bieżącej działalności operacyjnej, a nie poprzez zdarzenia jednorazowe. Wyniki za pierwszy kwartał tego roku to efekt ciężkiej pracy naszej załogi, a także całkowitej zmianie sposobu zarządzania organizacją – mówi Joanna Makowiecka-Gaca, p.o. Prezesa Zarządu Polimex-Mostostal. Przychody ze…
Budowę bloku energetycznego w Kozienicach odwiedzili specjaliści ds. bezpieczeństwa z Polski i Europy, uczestnicy międzynarodowej konferencji „Podziel się bezpieczeństwem", która odbyła się wczoraj w Radomiu. Grupa ponad 100 specjalistów oglądała budowę Elektrowni w Kozienicach. Zwiedziła m.in. budynek kotłowni i maszynowni. Podczas wczorajszej konferencji wykład o „Systemach koordynacji na placu budowy Elektrowni w Kozienicach" wygłosiła Barbara Ciesielska, Kierownik działu bhp i ochrony środowiska w Polimex-…
Chłodnia kominowa w Kozienicach osiągnęła docelową wysokość 185,1 metra. To największa chłodnia w Europie. Chłodnia kominowa to jeden z najbardziej charakterystycznych elementów architektury elektrowni węglowej. Wewnątrz chłodni następuje ochładzanie wody przez wymianę ciepła zachodzącą między wodą i powietrzem atmosferycznym. Ochłodzona woda jest wykorzystywana do chłodzenia skraplacza turbiny. Budowa płaszcza chłodni rozpoczęła się w marcu 2014 roku. Jednym z pierwszych ważnych etapów było wykonanie podparcia…
Marcin Nowicki został wiceprezesem zarządu spółki Polimex Energetyka Sp. z o.o. oraz Naftoremont-Naftobudowa Sp. z o.o. Marcin Nowicki posiada piętnastoletnie doświadczenie w pracy w finansach korporacji międzynarodowych, ma również szeroką wiedzę z zakresu budżetowania i kontroli kosztów. Wcześniej związany był m. in. z firmą Budimex, Elektromontaż Poznań i FBSerwis, gdzie był Dyrektorem Biura Kontrolingu i Dyrektorem Finansowym. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, kierunek Finanse i Bankowość…
- To inwestycja o strategicznej randze dla Polski, pokazująca, że gwarantujemy w rozsądny sposób bezpieczeństwo energetyczne dokonując inwestycji w takim obszarze, który jest częścią bezpieczeństwa gospodarczego –– powiedział Prezydent Bronisław Komorowski podczas wizyty na budowie nowego bloku elektrowni w Kozienicach. – Cieszę się, że inwestycję realizuje firma, która trudny okres ma już za sobą, a przed sobą ma ciekawą perspektywę, która jest także perspektywą dla całej Polski - dodał o Polimex- Mostostal.…