Aktualności

RSS

Grupa Polimex-Mostostal będzie realizowała kontrakt na dostawę i montaż konstrukcji stalowych na potrzeby budowy bloku gazowo-parowego w PKN Orlen, którego wykonawcą jest Siemens. Zakres zlecenia realizowanego przez Grupę Polimex-Mostostal obejmuje dostawy i montaż konstrukcji stalowych dla głównych budynków technologicznych. Z dostarczonych przez Polimex-Mostostal około 3500 ton elementów stalowych zbudowana zostanie konstrukcja główna budynków technologicznych wraz obudową budynków i wyposażeniem pomocniczym.…
Polimex-Mostostal S.A. zakończył proces scalania akcji w stosunku 50:1. Wznowienie obrotu akcjami nastąpiło 14 października 2015 r. w systemie notowań jednolitych. Celem scalenia akcji jest powrót spółki na główny parkiet giełdy. Spółka powróci do notowań w systemie ciągłym po podjęciu decyzji przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych S.A. W efekcie scalenia od 14 października na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie notowanych jest łącznie 86 618 802 akcji Polimex-Mostostal S.A. serii A. Spółka jest…
23 września, otwarto gazociąg Szczecin-Lwówek wykonywany przez Polimex-Mostostal SA w konsorcjum ze spółką ZRUG. Dzięki nowemu gazociągowi będzie można przesyłać gaz z terminala LNG w Świnoujściu do centralnej Polski. Gazociąg przebiegający przez trzy województwa (zachodniopomorskie, wielkopolskie i lubuskie) ma długość 188 km. Budowano go w dwóch etapach: odcinek Szczecin - Gorzów Wielkopolski o długości ok. 118 km oraz Gorzów Wielkopolski - Lwówek o długości ok. 70 km. Polimex-Mostostal uczestniczył w powstaniu…
Krajowy Rejestr Sądowy zarejestrował scalenie akcji Polimex-Mostostal. 18 września 2015 r. dokonano wpisu dotyczącego rejestracji przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawa zmiany statutu Polimex-Mostostal w zakresie kapitału zakładowego. Zmiana dotyczy prowadzonego w Spółce procesu scaleniu akcji Spółki i polega na połączeniu każdych 50 akcji Spółki o dotychczasowej wartości nominalnej 0,04 zł, w jedną akcję spółki o nowej wartości nominalnej wynoszącej 2 zł, wobec czego stosunek wymiany został ustalony jako 50:1.…
Krajowy Rejestr Sądowy zarejestrował scalenie akcji Polimex-Mostostal. 18 września 2015 r. dokonano wpisu dotyczącego rejestracji przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawa zmiany statutu Polimex-Mostostal w zakresie kapitału zakładowego. Zmiana dotyczy prowadzonego w Spółce procesu scaleniu akcji Spółki i polega na połączeniu każdych 50 akcji Spółki o dotychczasowej wartości nominalnej 0,04 zł, w jedną akcję spółki o nowej wartości nominalnej wynoszącej 2 zł, wobec czego stosunek wymiany został ustalony jako 50:1.…
EBITDA Grupy Polimex-Mostostal za pierwsze półrocze tego roku przekroczyła 77,5 mln zł, a spółki Polimex-Mostostal 53,7 mln zł. 37,5 mln zł – tyle Grupa Polimex-Mostostal zarobiła w pierwszym półroczu 2015 roku. Wynik drugiego kwartału jest prawie o trzy razy wyższy od rezultatu osiągniętego przez Grupę za pierwsze trzy miesiące tego roku. Przychody operacyjne Grupy wzrosły z 511 mln zł w I kwartale 2015 r. do 607,1 mln zł II kwartale tego roku. Natomiast koszty ogólnego zarządu spadły z 18,5 mln zł w I kwartale…
Osiągnięcie pozycji wiodącej polskiej firmy budownictwa przemysłowego, wykorzystującej w pełni potencjał modelu wykonawcy EPC, równoważącej źródła przychodów oraz doskonalącej proces realizacji kontraktów – to główne zadania, które Grupa Polimex-Mostostal przyjęła w Strategii stabilnego rozwoju na lata 2016-2020. - Fundamenty do rozwoju Grupy Polimex-Mostostal zostały przygotowane. Organizacja przeszła ogromną restrukturyzację. Zatrudnienie zmniejszyło się w ciągu trzech i pół roku o ponad 9 tys. osób (65,5%),…
Na budowie dwóch nowych bloków energetycznych w Elektrowni Opole trwa montaż konstrukcji stalowej kotłowni nr 5. Prace nad  montażem konstrukcji ruszyły 17 sierpnia. - Montaż pierwszego słupa kotłowni, to w energetyce tradycyjnie symboliczne przejście budowy z fazy robót budowlanych do montażu mechanicznego, czyli do zasadniczej części budowy bloków energetycznych. To przełomowy moment -  mówi Zbigniew Wiegner z Polimex-Mostostal, dyrektor budowy dwóch bloków energetycznych w Elektrowni Opole. Do wykonania…
Polimex-Mostostal przed czasem zakończył montaż konstrukcji stalowej kotłowni budowanego bloku energetycznego w Elektrowni Kozienice. Na kotłowni została powieszona wiecha. - Rozpoczęliśmy już obudowę tego budynku – wyjaśnia Jan Stadnik, Dyrektor Budowy z Polimex-Mostostal. – Kotłownię, podobnie jak sąsiedni budynek maszynowni, obudowujemy panelami w kolorze RAL 9006 - co odpowiada wizualnie ciemno srebrnej fasadzie. Panele z obu stron pokryte są gładką blachą o klasie antykorozyjności C4. Wypełnia je wełna…
- W interesie Grupy Polimex-Mostostal i jej akcjonariuszy jest konsekwentna realizacja celów strategicznych. Decyzja Rady Nadzorczej o powołaniu pani Joanny Makowieckiej-Gaca na stanowisko Prezesa wynika z oceny strategii Grupy Polimex Mostostal, która została przez Radę Nadzorczą pozytywnie zaopiniowana kilka tygodni temu. Dziś Rada Nadzorcza uznała, że główny architekt strategii powinien wziąć pełną odpowiedzialność za jej wdrożenie. Oceniając dotychczasowe efekty pracy pani Prezes liczymy, że PxM będzie…