Aktualności

RSS

Krajowy Rejestr Sądowy zarejestrował scalenie akcji Polimex-Mostostal. 18 września 2015 r. dokonano wpisu dotyczącego rejestracji przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawa zmiany statutu Polimex-Mostostal w zakresie kapitału zakładowego. Zmiana dotyczy prowadzonego w Spółce procesu scaleniu akcji Spółki i polega na połączeniu każdych 50 akcji Spółki o dotychczasowej wartości nominalnej 0,04 zł, w jedną akcję spółki o nowej wartości nominalnej wynoszącej 2 zł, wobec czego stosunek wymiany został ustalony jako 50:1.…
EBITDA Grupy Polimex-Mostostal za pierwsze półrocze tego roku przekroczyła 77,5 mln zł, a spółki Polimex-Mostostal 53,7 mln zł. 37,5 mln zł – tyle Grupa Polimex-Mostostal zarobiła w pierwszym półroczu 2015 roku. Wynik drugiego kwartału jest prawie o trzy razy wyższy od rezultatu osiągniętego przez Grupę za pierwsze trzy miesiące tego roku. Przychody operacyjne Grupy wzrosły z 511 mln zł w I kwartale 2015 r. do 607,1 mln zł II kwartale tego roku. Natomiast koszty ogólnego zarządu spadły z 18,5 mln zł w I kwartale…
Osiągnięcie pozycji wiodącej polskiej firmy budownictwa przemysłowego, wykorzystującej w pełni potencjał modelu wykonawcy EPC, równoważącej źródła przychodów oraz doskonalącej proces realizacji kontraktów – to główne zadania, które Grupa Polimex-Mostostal przyjęła w Strategii stabilnego rozwoju na lata 2016-2020. - Fundamenty do rozwoju Grupy Polimex-Mostostal zostały przygotowane. Organizacja przeszła ogromną restrukturyzację. Zatrudnienie zmniejszyło się w ciągu trzech i pół roku o ponad 9 tys. osób (65,5%),…
Na budowie dwóch nowych bloków energetycznych w Elektrowni Opole trwa montaż konstrukcji stalowej kotłowni nr 5. Prace nad  montażem konstrukcji ruszyły 17 sierpnia. - Montaż pierwszego słupa kotłowni, to w energetyce tradycyjnie symboliczne przejście budowy z fazy robót budowlanych do montażu mechanicznego, czyli do zasadniczej części budowy bloków energetycznych. To przełomowy moment -  mówi Zbigniew Wiegner z Polimex-Mostostal, dyrektor budowy dwóch bloków energetycznych w Elektrowni Opole. Do wykonania…
Polimex-Mostostal przed czasem zakończył montaż konstrukcji stalowej kotłowni budowanego bloku energetycznego w Elektrowni Kozienice. Na kotłowni została powieszona wiecha. - Rozpoczęliśmy już obudowę tego budynku – wyjaśnia Jan Stadnik, Dyrektor Budowy z Polimex-Mostostal. – Kotłownię, podobnie jak sąsiedni budynek maszynowni, obudowujemy panelami w kolorze RAL 9006 - co odpowiada wizualnie ciemno srebrnej fasadzie. Panele z obu stron pokryte są gładką blachą o klasie antykorozyjności C4. Wypełnia je wełna…
- W interesie Grupy Polimex-Mostostal i jej akcjonariuszy jest konsekwentna realizacja celów strategicznych. Decyzja Rady Nadzorczej o powołaniu pani Joanny Makowieckiej-Gaca na stanowisko Prezesa wynika z oceny strategii Grupy Polimex Mostostal, która została przez Radę Nadzorczą pozytywnie zaopiniowana kilka tygodni temu. Dziś Rada Nadzorcza uznała, że główny architekt strategii powinien wziąć pełną odpowiedzialność za jej wdrożenie. Oceniając dotychczasowe efekty pracy pani Prezes liczymy, że PxM będzie…
W swoim raporcie firma Deloitte przedstawia sytuację pięćdziesięciu największych spółek budowlanych w Unii Europejskiej, których akcje są notowane na giełdzie. W aktualnym rankingu 50 największych europejskich spółek budowlanych - European Powers of Construction 2014 - znalazła się tylko jedna spółka z Polski – Polimex-Mostostal. Wartość sprzedaży PxM wyniosła w analizowanym roku 502 mln euro. http://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/real-estate/articles/nieruchomosci-europejskie-potegi-budowlane-ceny-raport.html
Rada Nadzorcza Polimex-Mostostal pozytywnie zaopiniowała nową strategię spółki na lata 2016-2020, którą wcześniej przyjął zarząd PxM. Zgodnie w zapowiedziami zarząd PxM w czerwcu przedstawił radzie nadzorczej nową, rozwojową strategię, której głównym celem jest budowanie wartości Grupy Polimex-Mostostal. Nowe plany zakładają, że rozwój Grupy Polimex wsparty na dwóch podstawowych filarach tj. energetyce i petrochemii uzyska dodatkowe oparcie w działalności budownictwa przemysłowego oraz działalności produkcyjnej,…
Marek Szczepański został przewodniczącym rady nadzorczej Polimex-Mostostal. Akcjonariusze spółki powołali Marka Szczepańskiego do rady nadzorczej PxM 17 czerwca tego roku na walnym zgromadzeniu. Marek Szczepański od lutego 2015 r. jest Wiceprezesem Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. W ARP S.A. odpowiada za działalność finansową - sprawuje bezpośredni nadzór nad departamentami odpowiedzialnymi za finansowanie projektów rozwojowych i restrukturyzacyjnych. Marek Szczepański jest absolwentem Wydziału Prawa i…
Akcjonariusze na walnym zgromadzeniu upoważnili Zarząd Polimex-Mostostal do przeprowadzenia scalenia akcji spółki. Marek Szczepański został powołany do Rady Nadzorczej. Akcjonariusze Polimex-Mostostal podjęli uchwały umożliwiające przeprowadzenie scalenie akcji spółki, m.in.: o umorzeniu akcji własnych, zamianie akcji imiennych na akcje na okaziciela, zmianie statutu. Akcjonariusze zdecydowali, że scalenie akcji dokonuje się przy proporcjonalnym zmniejszeniu łącznej liczby akcji PxM serii A z liczby 4.330.940.100…