Polimex Mostostal wyróżniony za utrzymanie wysokiego standardu bezpieczeństwa technicznego przez Urząd Dozoru Technicznego

UDT

 

12 maja br. na uroczystej Gali UDT w Poznaniu Prezes Zarządu Polimex Mostostal S.A. Krzysztof Figat odebrał wyróżnienie za utrzymanie wysokiego standardu bezpieczeństwa technicznego w Polimex Mostostal. Wyróżnienie wręczali osobiście Pan Andrzej Ziółkowski, Prezes Urzędu Dozoru Technicznego oraz Pan Adam Ogrodnik, Wiceprezes Urzędu Dozoru Technicznego.

„W całej Grupie Kapitałowej Polimex Mostostal przywiązujemy szczególną wagę do bezpieczeństwa i niezawodności pracy naszych urządzeń i realizowanych projektów. Fundamentem naszej codziennej pracy są uprawnienia wydane przez Urząd Dozoru Technicznego. Przyznane nam w tym roku wyróżnienie honoruje cały nasz zespół – pracowników Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal, którzy swoją pracą, zaangażowaniem i dbałością o bezpieczeństwo techniczne zasłużyli na taki zaszczyt. To dowód uznania, dla naszej Firmy i potwierdzenie, że jesteśmy wiarygodnym partnerem w biznesie, zapewniającym wysokie standardy bezpieczeństwa w realizacji powierzonych nam projektów. Jest to również kolejne zobowiązanie, by swoją pracą dawać przykład jakości i bezpieczeństwa przez kolejne lata.” – podsumował Krzysztof Figat Prezes Zarządu Polimex Mostostal

Polimex Mostostal ściśle współpracuje z Urzędem Dozoru Technicznego, dbając o wysoki standard pracy we wszystkich spółkach z Grupy Kapitałowej i efektywną współpracę w obszarze minimalizowania ryzyka eksploatacji urządzeń technicznych. Od 3 lat Polimex Mostostal posiada tytuł Lidera Bezpieczeństwa Technicznego przyznawany przez Urząd Dozoru Technicznego. Od czterech lat jest jednocześnie posiadaczem Złotej Karty Lidera Bezpieczeństwa przyznawanej przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy (aktualnie przyznanej na lata 2022-2023).

 

UDT

od lewej: Andrzej Ziółkowski, Prezes Urzędu Dozoru Technicznego, Krzysztof Figat Prezes Zarządu Polimex Mostostal S.A., Adam Ogrodnik, Wiceprezes Urzędu Dozoru Technicznego.