Straż Graniczna powierzyła wykonanie przęseł stalowych konsorcjum firm – Polimex Mostostal, Mostostal Siedlce i Węglokoks.

zapora

 

Straż Graniczna powierzyła wykonanie przęseł stalowych konsorcjum firm – Polimex Mostostal, który jest liderem konsorcjum oraz firmom: Mostostal Siedlce i WĘGLOKOKS.

4 stycznia 2022 roku została zawarta umowa pomiędzy Skarbem Państwa – Komendantem Głównym Straży Granicznej, a konsorcjum w skład którego wchodzą: Spółka, Mostostal Siedlce spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Siedlcach oraz WĘGLOKOKS S.A. z siedzibą w Katowicach. Przedmiotem Umowy jest wykonanie, z materiałów i surowców Wykonawcy, prefabrykowanych, zabezpieczonych antykorozyjnie przęseł stalowych. Wynagrodzenie za realizację Umowy wyniesie maksymalnie 589 mln PLN brutto, z czego na Spółkę i Mostostal Siedlce przypadnie maksymalnie 241,2 mln PLN brutto. Zapora będzie miała długość ponad 186 km. Podstawowymi elementami, które zostaną wykorzystane do budowy zapory, będą stalowe przęsła. Na realizację zapory ostanie zużyte ponad 50 tys. ton stali. To m.in. blisko 41 tys. sztuk przęseł stalowych do wykonania. Jako termin zakończenia realizacji przedmiotu Umowy wskazano 20 maja 2022 roku.

Obrazki galerii: