Puławy

blok puławy
BUDOWA BLOKU ENERGETYCZNEGO W OPARCIU O PALIWO WĘGLOWE W PUŁAWACH DLA GRUPY AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.

Budowa Bloku to strategiczna inwestycja dla Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A., która zapewni Zakładom samowystarczalność w zakresie potrzeb dostaw ciepła technologicznego oraz energii.

Nowej generacji Blok energetyczny, ciepłowniczo-kondensacyjny, pracujący w oparciu o paliwo węglowe, który powstanie w Puławach, będzie spełniał najnowsze wymagania ekologiczne.

Kontrakt na budowę Bloku zawarty pomiędzy Grupą Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. a Konsorcjum firm: Polimex Mostostal S.A., Polimex Energetyka sp. z o.o. i SBB ENERGY S.A., w którym Polimex Mostostal S.A. pełni funkcję lidera, obejmuje kompleksowe zaprojektowanie, dostawę, montaż oraz uruchomienie Bloku energetycznego ciepłowniczo-kondensacyjnego na paliwo węglowe o mocy elektrycznej ok. 90 MWe netto i mocy cieplnej w parze technologicznej powyżej 250 MWt, wraz z instalacjami i obiektami pomocniczymi, i jest realizowany w formule EPC („pod klucz”).

Polimex Mostostal zrealizuje cały zakres prac objęty kontraktem, na który składają się:

  • opracowanie projektu podstawowego, projektu budowlanego zamiennego i projektów wykonawczych,
  • kompletne roboty budowlane,
  • wszystkie dostawy materiałów i urządzeń i ich kompletny montaż,
  • powiązanie nowych układów z istniejącymi instalacjami EC,
  • uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie Bloku,
  • szkolenie personelu obsługującego Blok oraz
  • serwis w okresie gwarancji.

Po stronie SBB ENERGY S.A. będzie jedynie przeprowadzenie rozruchu Bloku.

Podstawowe elementy Bloku stanowią: turbogenerator, kocioł parowy z młynami  węglowymi, układ nawęglania, układ odpylania, układ odpopielania, układ odżużlania, instalacje SCR i IOS, układ wody chłodzącej z chłodnią wentylatorową mokrą, system sterowania Blokiem (klasy DCS).

Moc elektryczna ok. 100 MWe netto

Moc cieplna w parze technologicznej ok. 300 MWt

Wartość kontraktu - 1 159,9 mln zł, przy czym 1 148,3 mln zł (99%) to wartość prac realizowanych przez  Polimex Mostostal S.A. i Polimex Energetyka sp. z o.o.

Okres realizacji - lata 2019-2022

 

Zdjęcia z budowy - dokumentacja foto