Plan Rozwoju

Strategia

W maju 2017 r. Rada Nadzorcza „Polimex-Mostostal” SA zatwierdziła przygotowany przez zarząd spółki przy udziale renomowanego doradcy Plan Rozwoju Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal, który zakłada odzyskanie pozycji wiodącej polskiej firmy budowlanej. Grupa Kapitałowa  skupia swoja działalność się na trzech obszarach biznesowych: nafty, gazu i chemii, energetycznym oraz budownictwa przemysłowego.

Plan zakłada, że do 2023 Grupa Kapitałowa Polimex Mostostal odzyska pozycję wiodącej polskiej firmy budowlanej budującej wartość dla akcjonariuszy oraz realizującej wysokomarżowe projekty.