Plan Rozwoju

Strategia
Plan Rozwoju Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal

Zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Plan Rozwoju Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal zakłada, że do roku 2023 Grupa Kapitałowa Polimex Mostostal odzyska pozycję wiodącej polskiej firmy budowlanej, realizując rentowne projekty, a także zbuduje wartość Spółki Polimex Mostostal S.A. dla akcjonariuszy.

W ramach Planu Rozwoju Grupa Kapitałowa Polimex Mostostal skupia się na czterech obszarach: energetycznym, nafty, gazu i chemii, a także budownictwa przemysłowego i produkcji.

W sektorze energetycznym Grupa poprawia rentowności segmentu, zwiększa efektywność kontraktów realizowanych w formule EPC, a także stawia na rozwój działalności serwisowej. Grupa rozwija swoją działalność na innych rynkach w formule podwykonawcy.

Podobnie w sektorze nafty, gazu i chemii, Grupa Kapitałowa poprawia rentowność tego segmentu oraz prowadzi ekspansję zagraniczną głównie na rynkach Europy Zachodniej. Grupa Kapitałowa Polimex Mostostal wzmacnia  swoją pozycję wśród partnerów biznesowych w Polsce. Stawia na rozwój kompetencji w realizacji projektów w formule GW/ EPC.

Budownictwo przemysłowe to kolejny filar planu rozwoju Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal. Grupa rozwija ten segment w oparciu o ambitne i rentowne projekty.

Produkcja to od lat ważny sektor w działalności całej Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal, a także stabilne źródło przychodów. Grupa utrzymuje wysoką rentowność operacyjną tego sektora. Polimex Mostostal planuje również zwiększenie sprzedaży konstrukcji stalowych na rynki zagraniczne oraz zwiększenie przychodów w segmencie krat pomostowych.

Równolegle do realizacji wyznaczonych w Planie Rozwoju celów, Grupa Kapitałowa Polimex Mostostal stawia na zwiększenie kompetencji zarządzania realizacją projektów oraz na poprawę procesu ofertowania. Polimex Mostostal S.A. odbudowuje pozycję wiodącej firmy w branży inżynieryjno-budowlanej.