Kozienice

Elektrownia Kozienice
Blok B11 w Elektrowni Kozienice o mocy 1075 MW

Zbudowany Blok B11 w Elektrowni Kozienice należącej do Enea Wytwarzanie jest najnowocześniejszym w Europie Blokiem opalanym węglem kamiennym o mocy elektrycznej 1 075 Megawatów.

19 grudnia 2017 roku odbyło się uroczyste otwarcie, jednej z najważniejszych na polskim rynku energetyki, inwestycji zrealizowanej pod klucz przez Polimex Mostostal S.A. - nowego bloku węglowego na parametry nadkrytyczne o mocy 1075 MW w należącej do Enei, Elektrowni Kozienice.

Projekt ten jest jedną z największych inwestycji tego typu nie tylko w kraju, ale i na świecie.

To kluczowa inwestycja dla Grupy Kapitałowej Enea, która zwiększy o 40% zdolności produkcyjne Elektrowni w Kozienicach.

Blok energetyczny B11 o mocy 1075 MW
Wartość kontraktu wynosiła na 5,1 mld zł netto.

Projekt Kozienice zrealizowany został przez konsorcjum Polimex Mostostal S.A. i Mitsubishi Hitachi Power System Europe GmbH.

Główne obiekty Bloku to Kotłownia, Maszynownia, Budynek Urządzeń Elektrycznych, Zbiorniki Retencyjne Popiołów, układ wody chłodzącej z charakterystyczną Chłodnią Kominową, układ IOS, układ popiołów i żużli, układ wyprowadzenia mocy, układ uzdatniania wody i nawęglanie.

W sumie Blok liczy ok. 130 obiektów zaprojektowanych na powierzchni 37 ha.

Wartość kontraktu wynosiła na 5,1 mld zł netto. Polimex Mostostal S.A. otrzyma 42,6% tej kwoty za dostawy i prace budowalno-montażowe.

Projekt ten jest unikatowy w skali kraju i świata nie tylko pod względem wielkości, ale również pod względem ochrony środowiska.

Jednostka charakteryzuje się najnowocześniejszymi, ekologicznymi rozwiązaniami. Jest zaprojektowana na nadkrytyczne parametry pary.

Oznacza to, że taka sama wartość energii zostanie uzyskana przy znacznie mniejszym zużyciu węgla. W efekcie blok przy sprawności 45,6% ograniczy emisję spalin, czyli dwutlenku siarki, tlenków azotu, pyłów oraz dwutlenku węgla do środowiska i zagwarantuje niższe koszty jednostkowe wytworzenia energii.

Stosownie do klasy obiektu szczególną uwagę zwrócono także na potrzebę wypracowania dla niego odpowiedniej formy architektonicznej. Zespół Kotłowni, Maszynowni wraz z pylonami i bardzo starannie wykonane elementy fasad z umiejętnie dobraną kolorystyką dają ciekawy wygląd tego nowoczesnego obiektu. Horyzont zamyka widziana z każdego miejsca bloku potężna 185 m wysokości chłodnia kominowa.

W co dziesiątym domu w Polsce zaświeci się żarówka zasilana z tej zlokalizowanej w Świerżach Górnych elektrowni.

Enea nowoczesny blok energetyczny
Fix
Fix