Kontakt

Biuro Budowy Bloku 1075 MWe w Świerżach Górnych
Polimex Mostostal S.A.

26-900, Kozienice

 +48 48 387 27 23

 kozienice@polimex.pl