Publikacja kwartalnego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku zawierającego jednostkową kwartalną informację finansową

Data wydarzenia
-
Kategoria wydarzenia
Publikacja raportu okresowego

Na dzień 12 listopada 2019 roku przewidziano publikację kwartalnego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku zawierającego jednostkową kwartalną informację finansową.