Publikacja kwartalnego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku zawierającego jednostkową kwartalną informację finansową

Data wydarzenia
-
Kategoria wydarzenia
Publikacja raportu okresowego

Na dzień 15 maja 2019 roku przewidziano publikację kwartalnego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku zawierającego jednostkową kwartalną informację finansową.