Raporty

23
Września
2011

Wykreślenie spółki zależnej z rejestru przedsiębiorców

Raport bieżący nr 56/2011
01
Września
2011

Treść tekstu jednolitego Statutu Spółki

Raport bieżący nr 55/2011
31
Sierpnia
2011

Zawarcie znaczącej umowy

Raport bieżący nr 54/2011
30
Sierpnia
2011

I półrocze 2011

26
Sierpnia
2011

Podpisanie z Bankiem Millennium S.A. aneksu nr 1 do umowy o linię na akredytywy dokumentowe oraz aneksu nr 12 do umowy o linię na gwarancje bankowe

Raport bieżący nr 53/2011
25
Sierpnia
2011

Korekta raportu nr 52/2011 – poprawiony tytuł raportu

Raport bieżący nr 52/2011
24
Sierpnia
2011

Zawarcie przez spółkę zależną od Emitenta znaczącej umowy

Raport bieżący nr 52/2011
23
Sierpnia
2011

zmiana terminu publikacji raportu za I półrocze 2011 roku.

Raport bieżący nr 51/2011
18
Sierpnia
2011

Zawarcie przez spółkę zależną od Emitenta znaczącej umowy

Raport bieżący nr 50/2011
17
Sierpnia
2011

Zawarcie przez spółkę zależną od Emitenta znaczącej umowy

Raport bieżący nr 49/2011
10
Sierpnia
2011

Podpisanie z Raiffeisen Bank Polska S.A. aneksu nr 6 do Umowy o limit wierzytelności

Raport bieżący nr 48/2011
28
Lipca
2011

Podpisanie z Bankiem PEKAO S.A. umowy kredytu oraz aneksu do umowy ustalającej ogólne zasady kredytowania

Raport bieżący nr 47/2011
19
Lipca
2011

Podpisanie umów z Bankiem Millennium S.A.

Raport bieżący nr 46/2011
18
Lipca
2011

Podpisanie z BGŻ S.A. umowy o linię na udzielanie gwarancji, poręczeń oraz otwieranie akredytyw oraz aneksu do umowy kredytu obrotowego w rachunku bieżącym

Raport bieżący nr 45/2011
13
Lipca
2011

Wybór oferty złożonej przez Spółkę

Raport bieżący nr 44/2011