Raporty

17
Sierpnia
2011

Zawarcie przez spółkę zależną od Emitenta znaczącej umowy

Raport bieżący nr 49/2011
10
Sierpnia
2011

Podpisanie z Raiffeisen Bank Polska S.A. aneksu nr 6 do Umowy o limit wierzytelności

Raport bieżący nr 48/2011
28
Lipca
2011

Podpisanie z Bankiem PEKAO S.A. umowy kredytu oraz aneksu do umowy ustalającej ogólne zasady kredytowania

Raport bieżący nr 47/2011
19
Lipca
2011

Podpisanie umów z Bankiem Millennium S.A.

Raport bieżący nr 46/2011
18
Lipca
2011

Podpisanie z BGŻ S.A. umowy o linię na udzielanie gwarancji, poręczeń oraz otwieranie akredytyw oraz aneksu do umowy kredytu obrotowego w rachunku bieżącym

Raport bieżący nr 45/2011
13
Lipca
2011

Wybór oferty złożonej przez Spółkę

Raport bieżący nr 44/2011
11
Lipca
2011

Transakcja na akcjach Spółki dokonana przez Prokurenta Spółki

Raport bieżący nr 43/2011
06
Lipca
2011

Podpisanie aneksów do umów z Bankiem Ochrony Środowiska S.A.

Raport bieżący nr 42/2011
29
Czerwca
2011

Wypłata dywidendy

Raport bieżący nr 41/2011
29
Czerwca
2011

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ Spółki

Raport bieżący nr 40/2011
29
Czerwca
2011

Treść uchwał podjętych przez ZWZ Spółki

Raport bieżący nr 39/2011
28
Czerwca
2011

Zawarcie przez spółkę zależną od Emitenta znaczącej umowy

Raport bieżący nr 38/2011
27
Czerwca
2011

Wynik kontroli przeprowadzonej przez Zarządzającego TSSE

Raport bieżący nr 37/2011
09
Czerwca
2011

Zawarcie znaczącej umowy

Raport bieżący nr 36/2011
27
Maja
2011

Projekty uchwał będących przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Raport bieżący nr 35/2011