Raporty

20
Stycznia
2012

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Raport bieżący nr 3/2012
16
Stycznia
2012

Stałe daty przekazywania raportów okresowych

Raport bieżący nr 2/2012
05
Stycznia
2012

Podpisanie z Bankiem Millennium S.A. aneksów do umów faktoringowych

Raport bieżący nr 1/2012
29
Grudnia
2011

Zmiany w stanie posiadania akcji Spółki

Raport bieżący nr 75/2011
19
Grudnia
2011

Podpisanie z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. Umowy kredytu obrotowego odnawialnego w walucie polskiej

Raport bieżący nr 74/2011
14
Grudnia
2011

Podpisanie z Raiffeisen Bank Polska S.A. nowej Umowy o limit wierzytelności

Raport bieżący nr 73/2011
09
Grudnia
2011

Podpisanie aneksów do umów z Bankiem Ochrony Środowiska S.A.

Raport bieżący nr 72/2011
05
Grudnia
2011

Zmiany w stanie posiadania akcji Spółki

Raport bieżący nr 71/2011
28
Listopada
2011

Podpisanie z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. aneksu do Umowy ramowej o udzielenie gwarancji bankowych

Raport bieżący nr 70/2011
25
Listopada
2011

Podpisanie z Kredyt Bank S.A. aneksu do Umowy o udzielenie linii gwarancyjnej

Raport bieżący nr 69/2011
23
Listopada
2011

Wybór oferty złożonej przez Spółkę

Raport bieżący nr 68/2011
22
Listopada
2011

Zmiany w stanie posiadania akcji Spółki

Raport bieżący nr 67/2011
22
Listopada
2011

Zmiany w stanie posiadania akcji Spółki

Raport bieżący nr 66/2011
17
Listopada
2011

Wybór oferty złożonej przez Konsorcjum

Raport bieżący nr 65/2011
14
Listopada
2011

Zawarcie znaczącej umowy

Raport bieżący nr 64/2011