Raporty

04
Lutego
2011

Zmiana w strukturze akcjonariatu Polimex-Mostostal S.A.

Raport bieżący nr 15/ 2011
03
Lutego
2011

otrzymanie w dniu 2011-02-03 podpisanego przez PKO BP S.A. Aneksu nr 3 do Umowy ramowej o udzielenie gwarancji bankowych nr 1/2009.

Raport bieżący nr 14/2011
01
Lutego
2011

Umowa o subemisję inwestycyjną podpisał z Domem Inwestycyjnym BRE Banku S.A

Raport bieżący nr 13/2011
31
Stycznia
2011

Transakcje na akcjach Spółki Prokurenta Emitenta

Raport bieżący nr 12/2011
28
Stycznia
2011

Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji zwykłych na okaziciela serii A, G, K i L.

Raport bieżący nr 11/2011
26
Stycznia
2011

Zarejestrowanie akcji w KDPW

Raport bieżący nr 10/2011
21
Stycznia
2011

Złożenie wniosku do KDPW.

Raport bieżący nr 9/2011
21
Stycznia
2011

Terminy przekazywania raportów bieżących.

Raport bieżący nr 8/2011
17
Stycznia
2011

otrzymania w dniu 2011-01-17 podpisanej przez PEKAO S.A. umowy o świadczenie usług eFinancing nr DBT/BSH/178/10

Raport bieżący nr 7/2011
17
Stycznia
2011

Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych.

Raport bieżący nr 6/2011
13
Stycznia
2011

Złożenie do GPW wniosku o wprowadzenie akcji do obrotu.

Raport bieżący nr 5/2011
13
Stycznia
2011

Podjęcie uchwały przez KDPW S.A. w sprawie rejestracji w KDPW S.A. akcji zwykłych na okaziciela serii K i serii L oraz wyznaczeniu Dnia Referencyjnego

Raport bieżący nr 4/2011
11
Stycznia
2011

Zmiana w strukturze akcjonariatu.

Raport bieżący nr 3/2011
05
Stycznia
2011

Rejestracja połączenia i podwyższenie kapitału zakładowego.

Raport bieżący nr 97/2010
05
Stycznia
2011

Zmiana w strukturze akcjonariatu

Raport bieżący nr 2/2011