Raporty

05
Stycznia
2011

Rejestracja połączenia i podwyższenie kapitału zakładowego.

Raport bieżący nr 97/2010
05
Stycznia
2011

Zmiana w strukturze akcjonariatu

Raport bieżący nr 2/2011
05
Stycznia
2011

Złożenie wniosku do KDPW.

Raport bieżący nr 1/2011
04
Stycznia
2011

Podpisanie znaczącej umowy przez Spółkę zależną – Torpol Sp. z o. o.

Raport bieżący nr 96/2010
04
Stycznia
2011

Zawarcie znaczącej umowy.

Raport bieżący nr 95/2010
04
Stycznia
2011

Informacja dotycząca Memorandum Informacyjnego.

Raport bieżący nr 94/2010
04
Stycznia
2011

Wybór oferty. Projekt i budowa autostrady A1 Stryków – węzeł „Tuszyn”

Raport bieżący nr 93/2010
04
Stycznia
2011

Oświadczenie Zarządu.

Raport bieżący nr 92/2010
04
Stycznia
2011

Korekta raportu nr 91/2010 - poprawiona data.

Raport bieżący nr 91/2010 K
04
Stycznia
2011

Podpisanie Umowy Ramowej o Udzielanie Gwarancji Bankowych oraz Otwieranie Akredytyw i Udzielene Kredytu.

Raport bieżący nr 91/2010
04
Stycznia
2011

Podpisanie Umowy faktoringowej.

Raport bieżący nr 90/2010
23
Listopada
2010

Podpisanie Umowy o udzielenie linii gwarancyjnej.

Raport bieżący nr 89/2010
19
Listopada
2010

Podpisanie aneksu do umowy ramowej o udzielenie gwarancji bankowych.

Raport bieżący nr 88/2010
08
Listopada
2010

III kwartał 2010

03
Listopada
2010

Zmiana terminu publikacji raportów okresowych.

Raport bieżący nr 87/2010