Raporty

17
Października
2006

Emisja Obligacji

Raport bieżący nr 66/2006
16
Października
2006

Treść rekomendacji dotyczącej parytetu wymiany akcji EnergomontaŜ-Północ S.A. na akcje Polimex-Mostostal S.A.

Raport bieżący nr 64/2006
13
Października
2006

Informacje o akcjonariuszach

Raport bieżący nr 63/2006
11
Października
2006

Projekt uchwały NWZ Polimex-Mostostal S.A.

Raport bieżący nr 62/2006
11
Października
2006

Aktualizacja Planu połączenia Polimex-Mostostal S.A. z Zakładami Remontowymi Energetyki Warszawa S.A.

Raport bieżący nr 61/2006
10
Października
2006

Rezygnacja osoby nadzorującej

Raport bieżący nr 60/2006
09
Października
2006

Zawarcie znaczącej umowy

Raport bieżący nr 59/2006
02
Października
2006

I półrocze 2006

28
Września
2006

Emisja obligacji

Raport bieżący nr 58/2006
27
Września
2006

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal S.A.

Raport bieżący nr 57/2006
22
Września
2006

Zawarcie porozumienia o współpracy z Energomontaż - Północ S.A.

Raport bieżący nr 56/2006
15
Września
2006

Rezygnacja osoby nadzorującej

Raport bieżący nr 55/2006
08
Września
2006

Zawarcie znaczącej umowy

Raport bieżący nr 54/2006
01
Września
2006

Plan połączenia z ZRE Warszawa S.A.

Raport bieżący nr 53/2006
28
Sierpnia
2006

Informacje o akcjonariuszach

Raport bieżący nr 52/2006