Zmiana terminu publikacji raportów okresowych.

Raport bieżący nr 87/2010

Zarząd Polimex-Mostostal S.A. informuje, iż ulega zmianie termin przekazania do publicznej wiadomości raportu okresowego za III kwartał 2010 roku Spółki oraz raportu okresowego za III kwartał 2010 roku Grupy Kapitałowej, który został podany w raporcie bieżącym nr 2 z dnia 12 stycznia 2010 roku. Wskazane raporty zostaną przekazane w dniu 8 listopada 2010 roku zamiast w dniu 9 listopada 2010 roku.

Podstawa prawna: § 100 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia  19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209 poz. 1744).