Zawarcie umowy podwykonawczej ze spółką zależną Emitenta

Raport bieżący nr 40/2020

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.                                                 

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 26/2019 z dnia 25 września 2019 roku, Zarząd Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym została zawarta umowa („Umowa”) pomiędzy Spółką a Mostostal Siedlce spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Siedlcach („MS”) (podmiot zależny Emitenta), mająca za przedmiot: opracowanie dokumentacji warsztatowej oraz kompleksowe wykonanie i dostawę konstrukcji stalowych budynków, UHA, UMA oraz m.in. konstrukcji wsporczych rusztu kotła, bunkrów węglowych, konstrukcji estakad i barierek, dźwigarów kratowych, stężeń dachowych i ściennych, konstrukcji wsporczych suwnic, konstrukcji klatek schodowych, pomostów, drabin, balustrad, krat pomostowych z obramowaniem i otworowaniem, na potrzeby „Budowy Bloku Energetycznego w oparciu o paliwo węglowe w Puławach". Wartość umowy wyniesie 36.996.557,50 PLN netto, a końcowy termin realizacji przedmiotu umowy został określony na 23 października 2022 roku.