Zawarcie aneksu do umowy o udzielenie gwarancji do Projektu Opole

Raport bieżący nr 11/2019

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego: nr 9/2014 z dnia 24 stycznia 2014 r., nr 32/2018 z dnia 3 sierpnia 2018 r., 49/2018 z dnia 10 października 2018 r. oraz 5/2019 z dnia 16 kwietnia 2019 r., Zarząd Polimex-Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") informuje, że w dniu dzisiejszym spółka zależna od Emitenta Polimex Opole spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, zawarła z bankiem PKO BP S.A. Aneks („Aneks”) do Umowy o Udzielenie Gwarancji do kontraktu na budowę bloków energetycznych nr 5 i 6 w PGE Elektrowni Opole S.A. („Umowa o Udzielenie Gwarancji”). Na mocy Aneksu, termin ważności gwarancji należytego wykonania został wydłużony do dnia 30 grudnia 2019 r., a  kwota gwarancji uległa zmniejszeniu z 199.161.600 PLN do 198.571.200 PLN. Pozostałe istotne warunki Umowy o Udzielenie Gwarancji pozostają bez zmian.