Wyrok Sądu Apelacyjnego w sprawie z powództwa Emitenta

Raport bieżący nr 18/2020

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") informuje, że Sąd Apelacyjny w Katowicach Wydział Cywilny („Sąd Apelacyjny”), ogłosił wyrok jako II instancja w sprawie z powództwa Emitenta przeciwko Miastu Katowice („Zamawiający”), w związku z odstąpieniem od umowy zawartej w dniu 3 października 2011 r. na „Budowę wielofunkcyjnego budynku Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach” („Umowa”). Umowa została opisana w raporcie bieżącym Emitenta nr 58/2011 z dnia 4 października 2011 r. Odstąpienie od Umowy zostało opisane w raporcie bieżącym Emitenta nr 75/2012 z dnia 20 września 2012 r. W I instancji, Sąd Okręgowy w Katowicach Wydział II Cywilny („Sąd Okręgowy”), zasądził na rzecz Emitenta kwotę roszczenia w wysokości 17,5 mln PLN. Wyrokiem wydanym w dniu dzisiejszym, Sąd Apelacyjny zmienił wyrok Sądu Okręgowego w przedmiotowej sprawie, w ten sposób że: (i) kwotę ogólną zasądzonego roszczenia podwyższył z kwoty ok. 17,5 mln PLN do kwoty ok. 26,1 mln PLN; (ii) sprecyzował, że odsetki do dnia 31 grudnia 2015 r. są odsetkami ustawowymi, a od dnia 1 stycznia 2016 r. odsetkami ustawowymi za opóźnienie oraz oddalił apelację Zamawiającego w całości, oddalił apelację Emitenta w pozostałym zakresie i zasądził koszty postępowania apelacyjnego na rzecz Emitenta w kwocie ok. 53,6 tys. PLN. Kwota zasądzona przez Sąd Apelacyjny na rzecz Emitenta łącznie z odsetkami wynosi ok. 40,4 mln PLN. Wyrok Sądu Apelacyjnego jest prawomocny.