Wynik kontroli przeprowadzonej przez Zarządzającego TSSE

Raport bieżący nr 37/2011

Zarząd Polimex-Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Czackiego 15/17, w nawiązaniu do raportów bieżących nr: 52/2008 z dnia 24 lipca 2008 r. oraz 15/2010 z dnia 4 marca 2010 r. wraz z korektą z dnia 5 marca 2010 r. informuje, iż w dniu 27 czerwca 2011 r. wpłynął do Spółki, zatwierdzony pod datą 22 czerwca 2011 r., protokół z kontroli działalności prowadzonej przez Emitenta na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN.

W wyniku przedmiotowej kontroli, przeprowadzonej w dniach 24-25 maja 2011 r. przez Zarządzającego Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN stwierdzono, że Polimex-Mostostal S.A. prawidłowo realizuje warunki zawarte w Zezwoleniu Nr 171/ARP S.A./2008 z dnia 23 lipca 2008 r. z późn. zm. na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN.