Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ Spółki