Wybór wspólnej oferty Emitenta i podmiotu zależnego od Emitenta

Raport bieżący nr 43/2020

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.                           

Zarząd Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że otrzymał od ENGIE EC Słupsk sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku („Zamawiający”) wiadomość o wyborze oferty konsorcjum, w skład którego wchodzą: Emitent oraz Polimex Energetyka sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (spółka zależna od Emitenta, łącznie „Konsorcjum”), jako najkorzystniejszej, w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego, na realizację, w charakterze głównego wykonawcy projektu pn. „Rozbudowa systemu ciepłowniczego w Słupsku poprzez budowę wysokosprawnego źródła gazowego w kogeneracji o mocy do 20 MW w ramach <<Słupskiego Klastra Bioenergetycznego>>” („Zadanie”).

Wynagrodzenie Konsorcjum za realizację Zadania wyniesie 99,8 mln PLN netto.

O zawarciu umowy na realizację Zadania i o jej warunkach Emitent poinformuje odrębnym raportem bieżącym.