Wybór oferty konsorcjum Emitenta oraz spółki zależnej od Emitenta

Raport bieżący nr 48/2020

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.                                                  

Zarząd Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, w dniu dzisiejszym otrzymał informację o wyborze przez Grupę Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu („Zamawiający”) oferty konsorcjum w skład którego wchodzą: Spółka oraz Polimex Energetyka sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (spółka zależna od Emitenta)(łącznie jako "Wykonawca") w prowadzonym przez Zamawiającego postępowaniu na realizację zadania pn. „Budowa kotłowni szczytowo-rezerwowej na gaz ziemny o wydajności 150 Mg/h pary w Grupie Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.” („Zadanie”). Wynagrodzenie Wykonawcy za realizację Zadania wyniesie 91,6 mln PLN netto.

O zawarciu umowy na realizację Zadania i o jej warunkach Emitent poinformuje odrębnym raportem bieżącym.