Szacunkowe dane dotyczące wynagrodzenia i wyceny kosztów w związku z zawieszeniem budowy Elektrowni Ostrołęka C

Raport bieżący nr 11/2020

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.                                         

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 25/2019 z dnia 13 września 2019 r., Zarząd Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że w związku z informacją od GE Power sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Zamawiający”) o zawieszeniu realizacji umowy z dnia 13 września 2019 roku („Umowa”), zawartej pomiędzy Mostostal Siedlce spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Siedlcach („MS”) a Zamawiającym, której przedmiotem jest wykonanie i dostarczenie przez MS na rzecz Zamawiającego konstrukcji stalowych w związku z realizacją "Budowy Elektrowni Ostrołęka C o mocy ok. 1000 MW", MS dokonał na polecenie Zamawiającego, oceny stanu zawansowania prac dotychczas zrealizowanych, oszacowania związanych z nimi kosztów, sporządzenia wykazu prac które powinny zostać ukończone ze względów technicznych, a także wyceny kosztów zawieszenia Umowy. Według szacunkowych danych, wycena stanu zaawansowania prac MS z tytułu Umowy poniesionych do dnia zawieszenia kształtuje się na poziomie 18,8 mln PLN.  Zgodnie z deklaracją Zamawiającego oraz uprawnieniami MS wynikającymi z Umowy wszelkie koszty wynikłe z Zawieszenia będą przedmiotem rozliczenia pomiędzy stronami Umowy po dokonaniu procedury weryfikacyjnej przeprowadzonej zgodnie z zapisami Umowy.