Oddanie do eksploatacji Bloku Energetycznego nr 5 w Opolu

Raport bieżący nr 8/2019

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.         

W związku z raportem bieżącym nr 8/2012 z dnia 15 lutego 2012 roku, 77/2017 z dnia 26 września 2017 roku, 8/2018 z dnia 22 lutego 2018 roku oraz 48/2018 z dnia 10 października 2018 roku, Zarząd Polimex-Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, że w dniu 31 maja 2019 roku konsorcjum Spółki oraz Mostostal Warszawa S.A. i Rafako S.A. (łącznie „Generalny Wykonawca”), otrzymało od PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. („Zamawiający”) świadectwo zakończenia realizacji bloku energetycznego nr 5 w Elektrowni Opole. Otrzymanie świadectwa oznacza pomyślne ukończenie realizacji wskazanego obiektu wraz z potwierdzeniem jego odbioru przez Zamawiającego.

Przekazanie bloku nr 5 do eksploatacji odbyło się przed zakładanym terminem, wyznaczonym na 15 czerwca 2019 r., uwzględnionym w aneksie umowy, o którym Spółka informowała raportem nr 48/2018 z dnia 10 października 2018 roku.

Termin przekazania do eksploatacji bloku energetycznego nr 6 pozostaje bez zmian względem wcześniejszych szacunków, tj. 30 września 2019 r.

Realizacja inwestycji była częścią umowy na budowę bloków energetycznych nr 5 i 6 w Elektrowni Opole, realizowanej przez Generalnego Wykonawcę oraz GE Power, które jest generalnym projektantem oraz pełni funkcję lidera konsorcjum zarządzającego realizacją kontraktu.