Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR

Raport bieżący nr 21/2020

Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.  

Zarząd Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym Emitent otrzymał od Pana Konrada Milczarskiego – Członka Rady Nadzorczej Emitenta powiadomienie o transakcjach na akcjach, o którym mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR. Przedmiotowe powiadomienie stanowi załączniki do raportu bieżącego.