Zastrzeżenia prawne

par
Fix
Fix

Wszelkie prawa do całej zawartości stron serwisu internetowego Polimex Mostostal S.A. są zastrzeżone. Materiały zamieszczone na niniejszej stronie internetowej (w tym informacje, teksty, zdjęcia, materiały graficzne) są chronione przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Pobieranie oraz drukowanie całych stron lub fragmentów serwisu jest dozwolone wyłącznie dla osobistego użytku, pod warunkiem nienaruszania praw autorskich oraz praw z rejestracji znaków towarowych. Bez uprzedniej pisemnej zgody Polimex Mostostal S.A. żadna część  serwisu nie może być w celach komercyjnych kopiowana w całości lub części, transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób modyfikowana, linkowana lub wykorzystana.

Polimex Mostostal S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany w każdym czasie danych i informacji znajdujących się na niniejszej stronie internetowej, bez wcześniejszego uprzedzenia osób korzystających z tej strony.

Informacje zawarte w serwisie nie są wyczerpujące i mogą okazać się nieprawdziwe, nieodpowiednie, niedokładne lub nieaktualne. Mając powyższe na uwadze, Polimex Mostostal S.A. nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności, która mogłyby wyniknąć z braków, błędów, nieprawdziwości, niedokładności lub nieaktualności informacji zawartych na niniejszej stronie.  Każdy użytkownik wyłącznie sam ponosi całkowite ryzyko związane z wykorzystaniem informacji zawartych w niniejszym serwisie, w tym za decyzję podjęte w oparciu o takie informacje. Polimex Mostostal S.A. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikłe z wykorzystania zawartych w serwisie informacji oraz z bezpośredniego lub pośredniego dostępu do niniejszej strony.

Niniejsza strona może zawierać również połączenia (linki) lub odsyłacze do innych internetowych stron. Polimex Mostostal S.A. nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za zawartość tych stron i szkody mogące powstać wskutek ich używania. Każdy użytkownik niniejszej strony, łączy się za jej pośrednictwem z innymi stronami wyłącznie na własną odpowiedzialność.

W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych powołanym w Polimex Mostostal S.A. Panią Eweliną Gębałą pod adresem e-mail: iod@polimex.pl.