Złota Karta Lidera Bezpiecznej Pracy 2024-2025 dla Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal

ZKLBP

 

Grupa Kapitałowa Polimex Mostostal po raz czwarty otrzymała najwyższe wyróżnienie dla pracodawców - Złotą Kartę Lidera Bezpiecznej Pracy na lata 2024-2025, przyznawaną przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy.

Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy już po raz 25 wyróżnił firmy i instytucje prowadzące szczególnie aktywne i skuteczne działania w zakresie poprawy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia człowieka.  

W uznaniu wyników w wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki dla poprawy warunków pracy, bezpieczeństwa i ochrony człowieka w środowisku pracy, Komisja Wyboru Liderów Bezpiecznej Pracy przy Centralnym Instytucie Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy przyznała Grupie Kapitałowej Polimex Mostostal Złotą Kartę Lidera Bezpiecznej Pracy na lata 2024-2025. 

Kartę wręczono 15 listopada br. na uroczystej Gali odbywającej się na Zamku w Gniewie podczas XXVI dorocznej Konferencji Forum Liderów Bezpiecznej Pracy pt. „Cyfrowa era - możliwości i wyzwania w zakresie bezpieczeństwa pracy”. 

CIOP-PIB dorocznie ocenia działalność członków Forum Liderów Bezpiecznej Pracy, przyznając im Zielone, Srebrne i Złote Karty Liderów Bezpiecznej Pracy. 

Grupa Kapitałowa Polimex Mostostal kolejny raz spełniła warunki, by uzyskać to najwyższe w kategorii wyróżnienie.  

Przyznanie Złotej Karty Lidera Bezpiecznej Pracy to wyraz uznania dla wszystkich pracowników Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal, jest to również dowód, że jesteśmy pracodawcą dbającym o bezpieczne warunki i dobrą atmosferę pracy. 

To już czwarty raz kiedy Polimex Mostostal skutecznie łączy społeczną odpowiedzialność biznesu z bezpieczeństwem pracy. Przyznana nam Złota Karta Lidera Bezpiecznej Pracy na lata 2024-2025 jest nagrodą i zobowiązaniem, by nieustannie działać w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia naszych pracowników i współpracowników na wszystkich obszarach naszej działalności.” – powiedział Krzysztof Figat, Prezes Polimex Mostostal S.A. 

Złotą Kartę Lidera Bezpiecznej Pracy może otrzymać uczestnik Forum Liderów, który posiada już Srebrną Kartę i co najmniej od 5 lat aktywnie współpracuje z Instytutem. Ponadto, warunkiem jest zachowanie wskaźnika wypadków przy pracy i chorób zawodowych w przedsiębiorstwie poniżej średniej krajowej oraz wdrożenie i skuteczne utrzymanie systemu zarządzania BHP. Ważnym czynnikiem decydującym o przyznaniu Złotej Karty jest również systematyczna działalność profilaktyczna na rzecz promowania kultury bezpieczeństwa i nakładów na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy w obrębie działań przedsiębiorstwa. 

Pozytywna weryfikacja wniosku dokonywana przez Komisję Wyboru Liderów Bezpiecznej Pracy pozwala nagrodzić przedsiębiorstwo kartą, która jest ważna przez dwa lata od daty przyznania i uprawnia między innymi do korzystania ze wsparcia Instytutu w szerzeniu osiągnięć naukowych i badawczych, mających na celu poprawę BHP oraz uczestnictwo w licznych organizowanych wydarzeniach związanych z tematyką bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia w kraju i za granicą. 

Obrazki galerii: