Spotkanie z zarządem spółki w związku z publikacją kwartalnego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku zawierającego jednostkową kwartalną informację finansową

Data wydarzenia
Kategoria wydarzenia
Spotkanie z analitykami

Godz. 11:00