Spotkanie z Zarządem Spółki w związku z publikacją kwartalnego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku zawierającego jednostkową kwartalną informację finansową

Data wydarzenia
-
Kategoria wydarzenia
Spotkanie z analitykami

 

Zapraszamy na wideokonferencję z Zarządem Polimex Mostostal S.A. o godz. 9:00

Dołącz do wideokonferencji używając przeglądarki WWW

Dołącz do wideokonferencji za pomocą systemu do wideokonferencji lub aplikacji Cisco Webex Meetings
Możesz również dołączyć do wideokonferencji używając adresu: 62.109.219.4 i wprowadzając numer spotkania: 840123173.

Dołącz do wideokonferencji używając Microsoft Teams lub Microsoft Skype dla Firm

W celu uzyskania kodu dostępu do wideokonferencji prosimy o emailowe potwierdzenie uczestnictwa na adres: komunikacja@polimex.pl