Spotkanie z zarządem spółki w związku z publikacją jednostkowego i skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku;

Data wydarzenia
-
Kategoria wydarzenia
Spotkanie z analitykami

Zapraszamy na wideokonferencję wynikową z udziałem Zarządu Spółki dotyczącą wyników finansowych Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal za pierwsze półrocze 2020 roku, które odbędzie się w poniedziałek 24 sierpień 2020 r. o godzinie 9:00.

Meeting link:          https://polimex.webex.com/polimex/j.php?MTID=m852019c20668cd75b483e29a0f54afe4

Meeting number:    137 581 4757

Password:              wpzuzsdwfgk