Publikacja kwartalnego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku zawierającego jednostkową kwartalną informację finansową

Data wydarzenia
-
Kategoria wydarzenia
Publikacja raportu okresowego

Na dzień 20.11.2020 roku przewidziano publikacje kwartalnego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku zawierającego jednostkową kwartalną informację finansową