Publikacja kwartalnego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2023 roku zawierającego jednostkową kwartalną informację finansową.

Data wydarzenia
Kategoria wydarzenia
Publikacja raportu okresowego

Publikacja kwartalnego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2023 roku zawierającego jednostkową kwartalną informację finansową.