Publikacja kwartalnego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku zawierającego jednostkową kwartalną informację finansową

Data wydarzenia
Kategoria wydarzenia
Publikacja raportu okresowego

Na dzień 18 maja 2020 r. przewidziano publikację kwartalnego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku zawierającego jednostkową kwartalną informację finansową