Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku

Data wydarzenia
-
Kategoria wydarzenia
Publikacja raportu okresowego

Na dzień 24.08.2020 roku przewidziano publikację jednostkowego i skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku