Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2019 rok.

Data wydarzenia
-
Kategoria wydarzenia
Publikacja raportu okresowego

Na dzień 17 kwietnia 2020 roku przewidziano publikację jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2019 rok.