Zmiany w zarządzie Polimex-Mostostal

Zmiany w zarządzie Polimex-Mostostal

Jacek Czerwonka został we wtorek 7 czerwca 2016 roku odwołany przez radę nadzorczą z funkcji wiceprezesa zarządu Polimex-Mostostal.

Obecnie zarząd Polimex-Mostostal liczy trzech członków.